หลักสูตร ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (INCOTERMS® 2020 & SEA FREIGHT FORWARDING BUSINESS)

รหัสหลักสูตร: 66947

จำนวนคนดู 1076 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ  (INCOTERMS® 2020 & SEA FREIGHT FORWARDING BUSINESS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

 ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้าจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms® 2020) เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าการจัดทำเอกสารการค้าการส่งมอบสินค้าการโอนความเสี่ยงการทำประกันภัยการจัดการขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลช่วยทำให้เกิดความรวดเร็วลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับภาระหน้าที่ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในการค้าสินค้าระหว่างประเทศธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight forwarding business) มีบทบาทอย่างกว้างขวางในการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากให้การบริการเป็นตัวแทนของผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ารวมถึงการเป็นตัวกลางในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ (Sea freight) เป็นการขนส่งที่มีปริมาณขนส่งมากที่สุดความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการติดต่อประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®)

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันทั้ง 11 แบบ รวมถึงการใช้ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms® 2020 ของแต่ละแบบดังกล่าว

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding Businesses)

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของการขนส่งสินค้าทางเรือการบรรจุและขนถ่ายสินค้าและเอกสารที่ เกี่ยวข้องรวมถึงคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ

หัวข้ออบรมสัมมนา
    1. ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    2. ธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    3. หลักการสำคัญของการขนส่งสินค้าทางเรือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    4. ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®)

    5. หลักการสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms® 2020) การจัดทำเอกสารจุดส่งมอบสินค้า

        การโอนความเสี่ยงการขนส่งการแบ่งปันค่าใช้จ่ายการประกันภัยการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศการใช้ประโยชน์และข้อควรระวังของ INCOTERMS® 2020 ทั้ง 11 แบบ

    6. กรณีศึกษา (Cases study)

ลักษณะการเรียนรู้

   •บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าของกิจการผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าระหว่างประเทศ (การส่งออกและ/หรือนำเข้าสินค้า)

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (INCOTERMS® 2020 & SEA FREIGHT FORWARDING BUSINESS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Freight Forwarding Businesses, Incoterms®, หลักการสำคัญของการขนส่งสินค้าทางเรือและเอกสารที่เก, ธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด