หลักสูตร หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้า (Rules of Export)

รหัสหลักสูตร: 67223

จำนวนคนดู 572 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้า (Rules of Export)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

            ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศกฎเกณฑ์ในการขนส่งวัตถุอันตรายการผ่านพิธีการขาออกการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรและการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและความตกลงการค้าเสรี เพื่อการวางแผนและควบคุมการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือมีความถูกต้องครบถ้วนและประหยัด


วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการขนส่งทางทะเล และทางอากาศ(Sea Freight and Air Freight) และกฎเกณฑ์ในการขนส่งวัตถุอันตราย (Dangerous Good Regulations)
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่านพิธีการขาออกการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากร (Customs Tariff Classification) และการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออก
  3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และหลักการของความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement)

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1.  หลักการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) และกฎเกณฑ์ในการขนส่งวัตถุอันตราย (Dangerous Good Regulations)
  2.  การผ่านพิธีการขาออกการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากร (Customs Tariff Classification, HS Code and AHTN Code) และการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งออก
  3.  กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Country of Origin and Rules of Origin) และหลักการของความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement)
วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้า (Rules of Export)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้า, Rules of Export, หลักการขนส่งทางทะเล, การขนส่งทางอากาศ, กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด