การถ่ายทอดและการนำเสนอไอเดียอย่างเห็นภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสาร การประสานการทำงานและวัตถุประสงค์ต่างๆ ในเชิงธุรกิจ Idea and Data Visualization for Better Communication, Collaboration, and Business Purposes

รหัสหลักสูตร: 66575

จำนวนคนดู 887 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การถ่ายทอดและการนำเสนอไอเดียอย่างเห็นภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสาร การประสานการทำงานและวัตถุประสงค์ต่างๆ ในเชิงธุรกิจ Idea and Data Visualization for Better Communication, Collaboration, and Business Purposes
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     “A Picture is worth a thousand words.” หรือ “หนึ่งภาพแทนพันคำ” เป็นภาษิตที่มีอยู่ในหลายชาติหลากวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์นั้นโดยธรรมชาติแล้วจะเริ่มคิดเป็นก่อนภาพเสมอแล้วจึงถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่สามารถทำได้ แต่จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและระบบความคิดว่าคิดเป็นระบบและมีระเบียบมากน้อยเพียงใด แต่ในทางกลับกันคือการทำให้ข้อความและคำพูดเปลี่ยนกลับเป็นภาพนั้น มีน้อยคนนักที่จะเชี่ยวชาญและทำได้ดี จึงทำให้การสื่อสารไม่ค่อยจะมีประสิทธิผลอย่างที่ควรจะเป็น และเกิดการบิดเบือนของข้อมูลไปจากเดิมเมื่อมีการส่งต่อข้อมูลออกไปหลายๆ ทอด เพราะภาษามีข้อจำกัดบางอย่าง ลองจินตนาการดูนะครับว่าจะดีเท่าใด มีประสิทธิผลและรวดเร็วฉับไวเพียงใด หากเราสามารถนำความคิดที่เป็นภาพของเราถ่ายทอดต่อในลักษณะที่เป็นภาพนั้นโดยตรงให้กับผู้ที่เราต้องการสื่อสารด้วย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลงกลับไปมาเป็นข้อมูล
     ผลงานศึกษาวิจัยในด้านจิตวิทยาและมนุษยศาสตร์ได้เปิดเผยความลับประการหนึ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จในทุกวงการมีร่วมกัน คือศักยภาพในการทำงานของสมองที่สามารถจัดระบบความคิดของตนเองได้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลได้มากมายและนำกลับมาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิผล คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะมีความรู้มากกว่า มีไอคิวสูงหรือคิดได้เก่งกว่า มีทักษะที่เชี่ยวชาญกว่า หรือมีพรสวรรค์ แต่เป็นเพราะเขามีทักษะในการจัดระบบข้อมูลและความคิดได้ยอดเยี่ยมกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเอง นอกจากนี้คนเหล่านี้จะมองเห็นเป้าหมายหรือความสำเร็จ และไอเดียแนวคิดต่างๆ ในรูปแบบของภาพแล้วสื่อสารภาพนั้นออกไป
     ผู้ที่เคยทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ เช่น ชาวตะวันตก และชาวญี่ปุ่น จะสังเกตได้ถึงการมีความคิดที่เฉียบคม ล้ำลึก คิดได้ครอบคลุมและหลากหลายมิติและวิธีการทำงานที่มีความเป็นแบบแผนและมีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้สามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างโดดเด่น และได้ปริมาณงานที่มากอย่างมีคุณภาพด้วยการใช้เวลาในการทำงานไม่มากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรคนไทยที่ทำงานอย่างเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยังพบจุดเด่นในเรื่องความมีเหตุผล จับประเด็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการคิดให้เป็นระบบจัดลำดับความคิดเอย่างเป็นระเบียบมาอย่างยาวนาน
     การทำงานในปัจจุบันสิ่งต่างๆ เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วกว่าในอดีตมาก เวลาเป็นทรัพยากรที่ต้องบริหารอย่างมีประสิทธิผลที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เวลาจำนวนมากไปกับการทำความเข้าใจรายงานเอกสารข้อมูลสำหรับบุคลากรในระดับบริหารจึงเป็นเรื่องไม่สมควร ผู้บริหารจำนวนมากต้องอ่านเอกสารรายงานหนาๆ เล่มใหญ่ๆ เต็มไปด้วยข้อมูลดิบ ซึ่งกว่าจะได้ข้อสรุปจนนำไปสู่การตัดสินใจสั่งการได้ บ่อยครั้งก็ล่าช้าเกินไป หรือบางครั้งต้องเรียกผู้จัดทำเอกสารรายงานนั้นมาอธิบายสรุปให้ฟัง ถ้าองค์กรของท่านมีปัญหานี้อยู่หลักสูตรนี้คือคำตอบ
     นอกจากนี้ถ้าสังเกตการนำเสนอหรือสื่อสารข้อมูลในทางธุรกิจและสื่อสารการตลาดในปัจจุบันจะเห็นว่า การนำเสนอในรูปแบบเชิงภาพหรือกราฟฟิคก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีประสิทธิผลสูง ยิ่งในยุคสมัยที่ข้อมูลล้นทะลักและการเข้าถึงสามารถทำได้ง่าย ทุกธุรกิจจึงสนใจวิธีการสื่อสารข้อมูลให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย แบบกระชับ ฉับไว เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ซึ่งการนำเสนอเป็นภาพ กราฟ และอินโฟกราฟฟิค ฯลฯ ก็ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งและพิสูจน์ความสำเร็จให้กับธุรกิจต่าง ๆ มาอย่างมากมาย
     ความสำเร็จในการทำงานขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้สมองจัดการกับข้อมูลได้อย่างฉลาดหลักแหลมเป็นระเบียบ ใช้สมองในการออกแบบการนำเสนอและถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ กระชับ ได้ใจความ ดังนั้นโปรแกรมฝึกอบรมนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและพัฒนาทักษะการคิด การนำเสนอและถ่ายทอดความคิดไอเดียให้กับผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์การสื่อสารนำเสนอความคิดข้อมูลอย่างเข้าใจได้ง่าย เห็นเป็นภาพและน่าประทับใจ
วัตถุประสงค์
   หลักสูตรนี้คือคำตอบ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูล ไอเดียที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย กระชับ สวยงาม และน่าสนใจ เสมือนศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะชั้นยอด
     1.  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะการออกแบบและจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบภาพ ผังภาพ และกราฟฟิคที่ผู้รับสารสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและน่าประทับใจ
     2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกใช้เทคนิคสำหรับจัดความคิดและข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบเพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการนำเสนอและการสื่อสารถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิผลเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร
     3.  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบ เช่น การจัดทำรายงาน การจัดทำข้อเสนอ การจัดทำแผนงาน การสื่อสารการตลาด และการนำเสนอข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการทำงานและทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม Outline  

ภาคที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมองเพื่อการคิดและการสื่อสารความคิด

   1.  ปัญหาในการใช้ความคิดของคุณคืออะไร? ข้อจำกัดคืออะไร? จะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร? การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Self-Assessment for Continuous Improvement)
   2.  รู้จักการทำงานของสมองในการรับรู้ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำข้อมูลกลับมาใช้ เพื่อใช้สมองทำงานให้ถูกต้องอย่างเต็มศักยภาพให้คิดได้อย่างมีประสิทธิผล
   3.  แนะนำเทคนิคสำหรับเพิ่มพลังความคิด และการจัดความคิดให้เป็นระบบระเบียบ
          -  Mind Mapping
          -  5W 2H
          -  Systemic Thinking

Workshop   กิจกรรมฝึกคิดและจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ

ภาคที่ 2 เรียนรู้เทคนิคคิดเห็นเป็นภาพ เพื่อการสื่อสารนำเสนอความคิดและไอเดียอย่างสร้างสรรค์

   1.  เรียนรู้จากกิจกรรม “นำเสนอไอเดียอย่างไรให้ชนะ (How to pitch the idea to win)” ทำความเข้าใจหัวใจสำคัญของการนำเสนอให้ได้ผลโดนใจกลุ่มเป้าหมาย แบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคพิชิตความสำเร็จของวิทยากรในการ Pitching Idea
   2.  สำเร็จด้วยการจัดลำดับความคิดแบบ A3 Thinking
   3.  จุดเด่นและความได้เปรียบของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Pictorial
   4.  เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ข้อมูลและไอเดียเป็นรูปภาพ
           -  หลักการจัดลำดับความคิดของเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ
           -  เทคนิคการนำข้อมูลมาเล่าให้เข้าใจง่ายด้วย Key Word
           -  การจัดเตรียมคลังรูปภาพ ผังภาพ กราฟฟิคต่างๆ สำหรับการนำเสนอ
           -  การร่างโครงสร้างการนำเสนอไอเดียอย่างคร่าว ๆ ลงบนแผ่นกระดาษ
   5.  เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือสำหรับแปลงและเปลี่ยนข้อมูลเป็นภาพ
           -  การนำรูปภาพ (Photos and Pictures) มาใช้แทนการอธิบายหรือพรรณนาเรื่องราว
           -  การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ (Symbols) ในการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ
           -  การเปลี่ยนข้อมูลเชิงปริมาณให้อยู่ในรูปแบบของกราฟประเภทต่างๆ (Graphs) เพื่อการสื่อสารและนำเสนอ
           -  แผนภาพและผังภาพต่างๆ (Charts and Diagrams) ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการนำเสนอความคิดให้สื่อความได้ดีขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจ
           -  การนำเสนอความคิดและต้นแบบด้วยเทมเพลต (Template) แบบจำลองและโมเดล (Model)
Workshop   ฝึกออกแบบและนำเสนอไอเดียข้อเสนอและแผนงานให้เห็นเป็นภาพ
   6.  แนะนำแนวทางการฝึกฝนพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง
   7.  สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ
รูปแบบอบรม
          -  Lecture (50%)         
          -  Workshop (50%)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  หัวหน้างาน (Supervisor)       
-  ผู้จัดการ, ผู้บริหาร (Management)

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การถ่ายทอดและการนำเสนอไอเดียอย่างเห็นภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสื่อสาร การประสานการทำงานและวัตถุประสงค์ต่างๆ ในเชิงธุรกิจ Idea and Data Visualization for Better Communication, Collaboration, and Business Purposes
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การถ่ายทอดและการนำเสนอไอเดียอย่างเห็นภาพ, การประสานการทำงานและวัตถุประสงค์ต่างๆ ในเชิงธุรกิจ, การนำเสนอไอเดียอย่างเห็นภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน, Idea and Data Visualization for Better Communicati, Better Communication, Collaboration, Business Purposes

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด