สัมมนา ฟรี พยาบาลที่สนใจไปทำงาน USA ,Canada

รหัสหลักสูตร: 1841

จำนวนคนดู 1006 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนา ฟรี พยาบาลที่สนใจไปทำงาน USA ,Canada โดยจะมีการติวสอบNCLEX/CRNE ไปเป็นพยาบาลที่USA/CANADA  เตรียมตัวท่านให้ พร้อมจากเมืองไทยเพื่อไปอยู่อาศัยและทำงานถาวรที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา มีเกียรติ ก้าวหน้า รายได้ดีมาก 200,000+ บาท/เดือน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, อินเตอร์เนต, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา, โปรแกรมการฝึกอบรมสัมมนาต่อเนื่อง Training for the trainer in Global GAP, วิทยาศาสตร์การเกษตร, ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้, ที่ปรึกษาทา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด