หลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2565

รหัสหลักสูตร: 67471

จำนวนคนดู 352 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2565
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการ Updateของกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดในปี2565 มีกรณีใดบ้าง...หรือในกรณีนอกเวลาทำงาน เมื่อมีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้าปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างแล้วประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นการกระทำลักษณะใดลูกจ้างถึงจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน (เพราะเกิดขึ้นนอกเวลางาน)

2.เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริการงานขององค์กร ทราบสิทธิของลูกจ้างขณะปฏิบัติงานให้กับนายจ้าง ในกรณีประสบอันตราย เช่น เป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตาย สาเหตุเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง จะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงินทดแทนในแต่ละกรณีมีอะไรบ้าง…

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33 การได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมและ/หรือในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่นอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนประกันสังคมมีกรณีใดบ้าง…

หัวข้ออบรมสัมมนา
หมวด 1 : การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน

 • กองทุนเงินทดแทนจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง..?
 • เมื่อลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนเมื่อใด..?
 • การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?
 • การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..?
 • เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..?
 • ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 • หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
 • ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..?
 • ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 • ยกตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทน ตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ
 • ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 • ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 • ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..?
 • ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..?

หมวด 2 : การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

 • วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33 มีกรณีใดบ้าง..?
 • กรณีเจ็บป่วยปกติจะได้รับการรักษาและได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างหยุดงานอย่างไร..?
 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิได้ต้องดำเนินการอย่างไร..?
 • กรณีทันตกรรม-ถอนฟัน-อุดฟัน-ขูดหินปูน-ผ่าฟันคุด-ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 • กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 • กรณีทุพพลภาพหรือในกรณีตาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..?
 • กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..?
 • กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ-เงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 • กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนหรือ (5ปี) จะได้รับสิทธิอย่างไร..?
 • กรณีว่างงาน ด้วยเหตุลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเหตุภาครัฐมีคำสั่งปิดกิจการ - ด้วยเหตุนายจ้างประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยเหตุเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย - ถูกเลิกจ้างผิดวินัยร้ายแรง - ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

-ถาม - ตอบ – แนะนำ

-ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร – พนักงานทุกระดับ

-ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2565
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ็บป่วยด้วยโรค, ประสบอันตราย, การสูญหาย, การคุ้มครอง, รักษาพยาบาล, พักรักษาตัว

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด