สัมมนาฟรี! เสื้อผ้าลดโลกร้อน “ CoolMode” : โอกาสทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

จำนวนคนดู 942 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! เสื้อผ้าลดโลกร้อน “ CoolMode” : โอกาสทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • “คุณลักษณะเสื้อผ้า CoolMode และขั้นตอนการขอรับเครื่องหมาย”
  • “CoolMode : โอกาสทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยจริงหรือ?”
  • “ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : อิทธิพลต่อวิถีชีวิตในสังคม”
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, การควบคุมคุณภาพผ้าถักพอลิเอสเตอร์ี, News, Best Forecasting and Inventory Replenishment, CMMU, คุณตุ๊กตาและคุณ อรุณี, ภีรพล คชาเจริญ, bynatureonline, www.bynatureonline.com, สัมมนาฟรี! “เปิดโลกการค้า การลงทุนในตะวันออกกลางอย่างมืออาชีพ”, วิทยากรที่มีประสบกา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด