สัมมนาพิเศษ คุณมีที่..เรามีทาง

รหัสหลักสูตร: 21518

จำนวนคนดู 1307 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

1.ทิศทางการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์และราคาที่ดิน

 • การเปลี่ยนแปลงราคาและค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและจังหวัดหลักในภูมิภาค
 • แนวโน้มการพัฒนาศูนย์การค้าในอนาคต

2. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับทราบวิธีการ (Tips & hints) ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

3. เรียนรู้การพัฒนา Shopping Mall ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว 

4. ทิศทางของกลยุทธ์การจัดวางแผนผัง,ตำแหน่งร้านค้าและแผนการขายพื้นที่อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

5. เรียนรู้ถึงวิธีการบริหารพื้นที่,การทำการตลาดและEvent เพื่อสร้างชื่อเสียงและดึงลูกค้า  

6. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7. เพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ทางด้าน Shopping Mall Development  โดยผ่านทางกรณีศึกษาของศูนย์การค้า(Plaza) และตลาดนัดหลายรูปแบบ  ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา

8. เรียนรู้ Model ทางการเงิน  เพื่อให้ได้ผลตอบแทน/กำไร  โครงการสูงสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. ทิศทางการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์และราคาที่ดินกฎหมาย,ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาเชิงค้าปลีก,ศูนย์การค้า,ซุปเปอร์มาร์เก็ตการสร้างศูนย์การค้าและสัญญาเช่า 

 2. Conceptual Design 
 3. การศึกษาความต้องการของลูกค้าในแนวลึก& พฤติกรรมการช้อปปิ้ง (Customer Insight & Shopping Behavior)
 4. Marketing Campaign for Shopping Mall 

 5. เคล็ดลับความสำเร็จในการทำMallและ Plaza

 6. การทำ Project Feasibility, วิธีเขียน Project เพื่อเสนอขอสินเชื่อให้ผ่าน,โอกาสเข้า Property Fund 
 7. Finance Model สำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์พร้อมกรณีศึกษา
 8. Operation Structure& Process
 9. ฮวงจุ้ยกับการออกแบบเพื่อความสำเร็จ 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอดสัมมนา, ตลาดสด, พลาซ่า, Shopping Mall, Retail, อสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด