การวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) COMPENSATION MANAGEMENT WORKSHOP

รหัสหลักสูตร: 22350

จำนวนคนดู 1521 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องเข้มงวดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในองค์กรผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าการบริหารงานที่เน้นไปทางด้านการลดต้นทุนในการบริหารงานลงเพื่อให้บริษัทอยู่รอดได้ แต่ผู้บริหารหลายบริษัทก็ลืมไปว่าการที่บริษัทจะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถของพนักงานในบริษัท ในการสร้างผลงาน วางระบบงานและเตรียมพร้อมที่จะนำพาบริษัทออกสู่สภาวะตึงตัวเช่นนี้

ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบใดก็ตามองค์กรยังต้องมีการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งองค์กรควรจะมีระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ที่จะสามารถตอบแทนผลงานของพนักงานอย่างยุติธรรมและไม่ทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นภาระด้านต้นทุนของบริษัท

ดังนั้นองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่เสริมสร้างความเป็นธรรมทั้งภายในองค์กรเองและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับตลาดภายนอกที่ตนแข่งขันด้วยรวมทั้งเป็นระบบที่สามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานให้ทำงานกับองค์กรได้

            ปัจจุบันได้มีวิธีการในการบริหารค่าจ้างและรูปแบบโครงสร้างเงินเดือนออกมามากมาย ซึ่งทำให้นักบริหารบุคคลต้องมาพิจารณาว่าระบบและโครงสร้างเงินเดือนแบบใดที่จะเหมาะสมในการบริหารบุคคลและเป็นการลงทุนทางด้านพนักงานที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้คุ้มค่ามากที่สุด

           

     เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ถูกต้อง
 • เข้าใจพื้นฐานของการประเมินค่างาน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานสำคัญในการกำหนดค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงาน และสามารถประเมินค่างานให้กับตำแหน่งงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ และสามารถวางโครงสร้างเงินเดือนได้
 • เข้าใจหลักการจูงใจ และวิธีการนำหลักการจูงใจมากำหนดวิธีการขึ้นเงินเดือนตามผลงานประจำปีในรูปแบบต่างๆ

หัวข้ออบรมสัมมนา

วันที่ 1 : แนวคิดทั่วไปในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และการประเมินค่างาน

 • การประเมินค่างาน และจัดระดับงาน
 • ระบบประเมินค่างาน BMC และวิธีใช้ระบบประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วันที่ 2 : การวางโครงสร้างเงินเดือน

  • การวิเคราะห์และใช้งานผลการสำรวจค่าจ้าง
  • รูปแบบโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ
  • การวางโครงสร้างเงินเดือน
  • Workshop การวางโครงสร้างเงินเดือน

  3 : การขึ้นเงินเดือน

  • การขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
  • การวางแผนการขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • Workshop การวางแผนการขึ้นเงินเดือนประจำปี
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน, แนวคิดบริหารค่าจ้าง, การวางโครงสร้างเงินเดือน, การขึ้นเงินเดือน, COMPENSATION MANAGEMENT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด