เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การขนส่งระหว่างประเทศ (Mix Import Export)

จำนวนคนดู 1156 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การขนส่งระหว่างประเทศ (Mix Import Export)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในยุคปัจจุบัน การทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสร้างรายได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทัวโลก ดังนั้น การเรียนรุ้และทำความเข้าใจพื้นฐานของการทำธุรกิจระหว่างประเทศมีความสำคัญยิง เพราะจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจขั้นพี้นฐาน ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อหรือการนำเข้า การคำนวณค่าใช้จ่าย และภาษีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสารสิรค้า เอกสารเพื่อการขนส่ง การพิธีการศุลากรกร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และข้อยกเว้น ข้อพึงระวังและกฏระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ
หัวข้ออบรมสัมมนา
การขนส่งนำเข้า

 • ข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนการสั่งซื้อ (Forecasting,Planning,Lead time)
 • การคำนวณค่าใช้จ่ายและภาษีในการนำสินค้าเข้า (Importation Cost)
 • การเตรียมเอกสารการนำเข้าเบื้องต้น
 • เทคนิคการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า
 • พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

การขนส่งออก

 • กระบวนการจัดเตรียมสินค้า เอกสารเพื่อการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ
 • การเตรียมเอกสารและเวลาเพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • การเตรียมการบรรจุและขนถ่ายสินค้า
 • พิธีการศุลกากร (Custom Procedure) และสถานะผู้ส่งออก (ID)
 • ข้อยกเว้นและข้อพึงระวัง กฏระเบียบต่าง ๆ

กระบวนการขนส่งระหว่างประเทศ

 • การขนส่งทางทะเล (Sea freight) การขนส่งทางอากาศ (Air freight)
 • การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi modal Transport Operation / MTO)
 • ธุรกิจบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
 • โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistic & Supply Chain)
 • คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse)
 • การเคลื่อนย้ายและขนถ่ายสินค้า (Local transportation)
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: import, export, logistic