Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1

รหัสหลักสูตร: 37718

จำนวนคนดู 809 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)
      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel
      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียง
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

     ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ)
     ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก)
     ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา      และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ 
     ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชัน, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, รายละเอียดการกรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น)
      ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด
      ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis)
      ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลายเมาส์คลิก
      ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน PivotTable เพื่อทำรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูล อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบ Real Time
 
เนื้อหาการอบรมสัมมนา

1.      ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

        Excel มีแนวความคิดอย่างไร
        ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel
        เทคนิคการทำงานกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ
        เทคนิคการ Format Cells
        เทคนิคการใช้ Shortcut Keys

2.      แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database         แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database
         วิธีการจัดการ Database ใน Excel
         คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database

 
3.       เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database

         Data Filter เครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหา ข้อมูล
         Remove Duplicate เครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ
         Data Sort เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ขัดกลุ่ม ข้อมูล
         Data Group & Outline เครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ
         การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ
         Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ
         เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range
         Data Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์
         Fill Blanks เครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว
         เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น

4.      Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้

         แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล
         แนวความคิดของ PivotTable
         ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable
         ธีการสร้าง PivotTable
         แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ
         แนะนำเครื่องมือของ PivotTable
         การทำงานกับ PivotChart

5.      เจาะลึกการใช้งาน PivotTable

         การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ
         การปรับแต่งตาราง PivotTable ให้ได้ดั่งใจ
         การใช้งานคำสั่ง SubTotals
         การใช้งานคำสั่ง Sort
         การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN
         การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals, % of Row, % of Column
         การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year, Quarter, Month
         การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็น ช่วงต่างต่างๆ
         การทำรายงาน PivotTable จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)

  6 . Workshop & Tips & Tricks & Techniques พร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย
 
วิทยากร   อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก  นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft  Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด เน้นสอนให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างทะลุ ปรุโปร่ง ด้วยสโลแกนที่แตกต่าง และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ 10 ปี
24 กุมภาพันธ์ 2560
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดสัมนา, อบรม, การสัมนา, อบรมบุคลากร, บริษัทฝึกอบรมการขาย, การตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้