หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

จำนวนคนดู 1448 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คำอธิบายหลักสูตร

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ หรือ Personality Development ผู้มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นการเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ได้รับความเข้าใจ (Understand) ในการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ได้รับการฝึกทักษะ (Skill) การพัฒนาบุคลิกภาพ เสื้อผ้าหน้าผม การแต่งกาย มารยาทบนโต๊ะอาหาร และสร้างทัศนะคติที่ดี (Attitude) ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้มีมาดที่ต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม ตามสไตล์ของคุณเอง รวมถึง การให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกเพื่อให้ท่านมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน การติดต่อ การปรากฏตัว ภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ประทับใจ ในการใช้ชีวิตในการทำงานและการออกสังคมได้อย่างผู้มีบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline : 1 Day Training
Section 1 : บุคลิกภาพภายนอก
-    What is Personality ?
-    How to Personality Development ?
-    ความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพ
-    การพัฒนาบุคลิกภาพชาย-หญิง
-    ความรู้พื้นฐานของบุคลิกภาพและการพัฒนา
-    การแต่งกายแบบไหนที่เป็นสไตล์คุณ
    • การแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม
    • การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสรีระ
    • การแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ/สถานที่
-    ภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการดูแลตัวเอง
    • การเลือกทรงผมให้เหมาะกับสรีระและสไตล์
    • การดูแลผิวพรรณ และความสะอาด
-    มาดที่สง่างามของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
    • ท่วงท่าอิริยาบถ
    • การยืน การเดิน การนั่ง
    • การขึ้นลงบันได
    • การวางมือ และกระเป๋าถือ
    • การปรากฎตัวและท่วงท่าที่สง่างามของคุณ
-    สายตา ท่าทางและรอยยิ้ม
    • การมองที่ดูเป็นธรรมชาติและมีความจริงใจ
    • การสบสายตา (Eye Contact) ที่ดี
    • การพัฒนารอยยิ้มพิมพ์ใจ
    • การใช้ท่วงท่าภาษากายในสื่อทิศทางหรือนำเสนอข้อมูล (Hand Direction)
    • การนำส่งไปยังสถานที่ต่างๆ (Escorting)
    • การเชื้อเชิญ (Inviting)
-    กิริยาท่าทางและการใช้น้ำเสียง
-    บุคลิกภาพที่ดีกับมารยาทต่างๆ ในสังคม
    • การกล่าวทักทาย
    • การไหว้ และระดับของการไหว้
    • การไหว้และระดับการโค้งศีรษะในวาระต่างๆ
    • การไหว้-รับไหว้ กาลเทศะที่ไม่ควรไหว้
    • การต้อนรับอย่างน่าประทับใจ
    • มารยาท การยืน การเดิน
    • มารยาทการเข้าพบ
    • มารยาทการแนะนำผู้ร่วมงานให้คู่สนทนา
    • มารยาทการรับ-มอบนามบัตร
-    มารยาทบนโต๊ะอาหาร
    • มารยาทการร่วมงานสังสรรค์บนโต๊ะอาหาร
    • การเข้าสู่ที่นั่ง  ตำแหน่งการนั่ง
    • การวางกระเป๋าถือ สัมภาระ โทรศัพท์มือถือ
    • ระยะห่างระหว่างขอบโต๊ะกับลำตัว การวางมือ
    • เมนูและอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร
    • การใช้ผ้าเช็ดปาก (Napkin)
    • การรับประทานอาหารโดยการใช้มีดและส้อม
    • การรับประทานเนื้อ ปลาและของเคียงต่างๆ
    • การรับประทานเส้น Spaghetti
    • มารยาทในการรับประทานอาหารไทย และอาหารว่าง ชา กาแฟ
    • มารยาทการดื่มกาแฟและการจับถ้วยกาแฟ
    • มารยาทในการรับประทานงานเลี้ยงโต๊ะจีน
    • มารยาทในการรับประทานอาหาร Buffet
    • การจับแก้วน้ำ แก้วไวน์
    • การจัดการกับเศษอาหารที่อยู่บนจาน รวมถึงการคายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อหน้าโต๊ะอาหาร
    • ข้อควรระวังและสิ่งที่ไม่ควรทำบนโต๊ะอาหาร
-    บุคลิกภาพดีอย่างมีสไตล์
    • การใส่สูทสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
    • การผูกเนคไทให้ถูกต้อง
    • การเลือกเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา ต่างหู ปากกา
    • หลักการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับกาล-เทศะ
    • การเลือกทรงผมที่เหมาะกับบุคลิกภาพของตนเอง
    • การปรับแก้ทรงผมกับให้รับกับรูปหน้า
-    การปฏิบัติตัวเพื่อเข้าสังคมและการติดต่อธุรกิจ
    • การดื่มอวยพร
    • การกล่าวชื่นชม-อวยพร
    • การกล่าวตอบ-ขอบคุณ เมื่อได้รับเกียรติ
    • การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเดิน การนั่ง ท่ายืนที่ถูกต้อง เหมาะสมเมื่ออยู่บนเวที
    • มารยาทการต้อนรับแขกผู้ใหญ่/คณะผู้บริหาร
    • ทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
    • ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสารติดต่อและทำงานร่วมกัน

Section 2 : บุคลิกภาพภายใน
-    บุคลิกภาพภายใน คือ ?
-    บุคลิกภาพภายในกับการส่งเสริมบุคลิภาพที่ดี
-    ความเชื่อมั่น (Confidence)
-    ศักยภาพ (Potentialty)
-    ทัศนคติ (Attitude)
-    ความกระตื้อรือร้น (Enthusiasm)
-    ความรอบรู้ (Attainments)
-    ความรับผิดชอบ (Responsibility)
-    ปฏิภาณไหวพริบ (Intelligence)
-    อารมณ์ขัน (Humor)
-    ทักษะการสื่อสาร วัจนภาษาและอวัจนภาษา
-    Workshop 1 : มาดที่สง่างามของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
-    Workshop 2 : ท่วงท่าที่สง่างามในสไตล์คุณ
-    Workshop 3 : การออกมาแนะนำตนเอง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ, หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, Personality Development, Personality, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด