หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ( TOP MANAGER in New Normal )

รหัสหลักสูตร: 66097

จำนวนคนดู 2293 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal   ( TOP MANAGER in New Normal )
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 118 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้เห็นความสำคัญ แนวคิด ทิศทางใหม่ๆ และความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่ ในการบริหารจัดการความสามารถของตำแหน่งงานให้ตรงตามความต้องการของ องค์กร ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานอย่างมืออาชีพ
   2. เพื่อฝึก 7 ทักษะสำคัญของผู้จัดการให้ SMART ตามเป้าหมายของกระบวนการพัฒนา การเรียนรู้ขององค์กร (SMART : Specific, Measurement, Achievable, Realistic, Timely)
   3. เพื่อปรับปรุงการอัฟสกิล (Up Skills) ของผู้จัดการให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal in Digital Disruption

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ทำไมต้อง Up Skills & Re Skills ผู้จัดการมือใหม่ในยุค New Normal

     2. ความท้าทายในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการมือใหม่

     3. ความคาดหวังของลูกน้องกับการปั้นผู้จัดการมือใหม่

     4. ปัจจัยที่สำคัญต่อการ Up Skills & Re Skills ผู้จัดการมือใหม่     

                 - โมเดลการเรียนรู้พัฒนาผู้จัดการ 70 : 20 :10  (Model for Learning)

                 - การบริหารจัดการกระบวนการทำงาน (Work Process Management)

                 - การบริหารจัดการพัฒนาคน (People Management)

                 - WORKSHOP : การใช้เครื่องมือพัฒนาตำแหน่ง Manager Competency Assessment ในการออกแบบโมเดลการเรียนรู้ของตำแหน่งงาน

     5. 7 ทักษะกับผู้จัดการมือใหม่ ( 7 Skills for TOP Manager )

                - Interpersonal Skill (ทักษะการสร้างความสัมพันธ์)

                 - Communication & Motivation (ทักษะการสื่อสารและการจูงใจในการทำงาน)

                 - Organization & Delegation (ทักษะการจัดการและการมอบหมาย)

                 - Planning & Thinking (ทักษะการวางแผนและการมอบหมายงาน)

                 - Problem Solving & Decision Making (ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ)

                 - Commercial Awareness (ทักษะการรอบรู้เชิงธุรกิจ)

                 - Coaching & Mentoring (ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง)

                 - WORKSHOP : ฝึกทักษะการบริหารจัดการทักษะของผู้จัดการมือใหม่ให้ SMART  ตามรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาให้บรรลุความสำเร็จและวัดผลได้

     6. ผ่านด่านอัฟสกิล (Up Skill) ของผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ ให้ทันยุค New Normal in Digital Disruption

           6.1 โมเดลการพัฒนา 4 Soft Skills

                  - Leadership Skills

                  - Selling Skills

                  - Super Product Skills

                  - Digital Skills

           6.2 ปลดล๊อคทักษะการทำงานใน Platform ใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

                  - Workplace

                  - Classroom

                  - Online

                  - Live

     7. สูตรพิเศษการหาแนวทาง ทิศทางการแก้ปัญหาในทำงานของผู้จัดการมือใหม่

                  - การเข้าถึงปัญหาขององค์กร (Approach)

                  - การจัดการวิธีการแก้ไขปัญหา (Process)

                  - การกำหนดเป้าความสำเร็จ (Goals)

   8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา  


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

    - การบรรยาย

    - กิจกรรม และเกม     

    - การแสดงออก

    - กลุ่มสัมพันธ์  

    - การแสดงความคิด

    - ถาม/ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ( TOP MANAGER in New Normal )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal, TOP MANAGER in New Normal, อบรม ออนไลน์, อบรมผู้จัดการมือใหม่, อบรม ผู้จัดการมือใหม่, อบรม new manager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน