สัมมนาพร้อมรับส่วนลด ในหลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โทร 0896060444

รหัสหลักสูตร: 47714

จำนวนคนดู 1436 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 St.James Hotel Sukhumvit 26 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


Promotion ลดพิเศษสมัคร 4 ท่าน  เหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น +++   หลักการและเหตุผล

 

   งานสนับสนุน(Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดัน และช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรเลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ ท่านต้องการเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444 

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : [email protected] ,  

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • จรรยาบรรณ และคุณสมบัติ  
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ  
 • การเตรียมการสู่ความพร้อม  
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  
 • การสร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ  

2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ

 • การวางแผนและบริหารเวลางาน  
 • การบริหารเวลาผู้บริหารและตนเอง , การนัดหมายงาน  
 • การบริหารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่สำนักงาน  
 • การจัดระเบียบงาน และทบทวนงาน  
 • การบริการสำนักงาน  
 • การบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บ  
 • การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก  
 • การใช้โทรศัพท์  
 • การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ  
 • เครื่องมืออุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการงานเลขานุการ  
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

3. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ

 • การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน  
 • การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  
 • ศิลปะการบริหารความเครียด  


19 ธันวาคม 260
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการ, อาจารย์ประภาภรณ์, ระบบงานเลขานุการ, เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร, . เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่, เลขานุการ hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด