สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเริ่มต้น ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องการเรียนรู้ ศึกษา และสามารถทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นได้ หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4 นี้ จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในเนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี อากรสแตมป์ แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติในการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบัญชี ภาษี แล้ว วิทยากรยังเสริมในเรื่องประกันสังคม ในเรื่องการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นแบบต่าง ๆ 

เรียนแล้วจะทำให้คุณ..เข้าใจบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ

บัญชีคืออะไร ทำไมต้องจัดทำบัญชี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักการในการจัดทำบัญชี

มารู้จัก งบการเงิน และ รายละเอียดงบการเงิน ที่ผู้บริหารต้องทราบ

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
บัญชีเบื้องต้นที่ควรทราบ

 • บัญชีคืออะไร ทำไมต้องจัดทำบัญชี 
 • เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 • หลักการในการจัดทำบัญชี 
 • มารู้จัก งบการเงิน และ รายละเอียดงบการเงิน ที่ผู้บริหารต้องทราบ 
 • ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

            ** รู้จักภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • ประเภทเงินได้ 
 • การหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงินได้ 
 • การหัก ลดหย่อน ที่สรรพากรให้สิทธิ 
 • การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • อัตราภาษี และตัวอย่าง การยื่นแบบภาษี 
 • จุดไหน ที่ต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจ ในรูปแบบ นิติบุคคล 
 • ประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( CIT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 • ความต่างของค่าใช้จ่ายทางบัญชี กับ ค่าใช้จ่ายทางภาษี 
 • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และ การบริหารภาษี 
 • การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีกลางปี (ภงด 51) 
 • การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีสิ้นปี (ภงด 50) 

ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)

 • ความหมายและหลักการ ของภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 
 • ประเภทและ อัตราของภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 
 • วิธีการคำนวณภาษี 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และ การยื่นแบบ ภงด 3 ,53 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • เอกสารและแบบรายงานภาษีที่ใช้ 
 • ภาษีซื้อต้องห้าม /ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้/ ภาษีซื้อไม่ขอคืน 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่น ภพ.30 

ภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ

 • ความหมายและหลักการของภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 • ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 • อัตราภาษี และ รายงานภาษีที่ใช้ 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่นภธ.40 

** สรุปภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

** สรุปการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

** การคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีไม่ได้ยื่นแบบ / ยื่นล่าช้า / ยื่นเพิ่มเติมในแต่ละแบบภาษี

วิทยากร
อ.สุรภา แจ่มแจ้ง 

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี ด้านบัญชี ม.สยาม 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท ด้าน บัญชีการเงิน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA 
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ให้แก่บริษัท เอกชน หลายแห่ง 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวางระบบบัญชีบนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึง ERP 
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี 22 ปี 
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในองค์การเอกชน รวม 14 ปี 
 • ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจมากกว่า 200 บริษัท 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
1. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่จดทะเบียน ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษีที่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทและองค์กรของตน รวมถึงต้องการเรียนรู้และสามารถทำเอกสารบัญชี ภาษี เบื้องต้นเองได้

2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ก่อนการเริ่มต้นกิจการ

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,638.00 บาท สมัครเรียนและโอนเงินภายในเดือน ธันวาคม 2560

*** รับส่วนลด 15 % จากราคาปกติ 4,280 บาท จ่ายเพียง 3,638 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Bkkservebiz
ชื่อผู้ติดต่อ:98/38
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :063-193-9955

หากท่านต้องการสมัคร บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
4500บาท
ในโลกยุกต์ที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดนและการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลาไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเองทางด้านพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปรับต
5000บาท
เคล็ดลับแบบเร่งรัดในการจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและมืออาชีพ จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section พร้อมWorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ
3900บาท
อบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ โดยวิทยากรผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
“ต่อไปจะไม่มีธนบัตร ไม่มีเหรียญ ไม่ต้องมีตู้ ATM เราจะเป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อสังเกตอะไร ต่อธุรกิจ และตัวเรา”
3900บาท
สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้เพื่อความถูกต้องในการปฎิบัติ
3900บาท
แผนการดําเนินงานของหน่วยงาน ส่วนงาน ต้องอาศัยเครื่องมือที่สําคัญคืองบประมาณเพื่อการประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการพัฒนางานพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จต่อไปตามที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ตั้งไว้
3000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบัญชี, CPD & CPA หรือท่านที่สนใจที่ต้องการเสริมทักษะทางด้านบัญชีและภาษี พร้อมนับชั่วโมงอบรม CPD
9400บาท
มาเรียนรู้การทำระบบการเงินและการบัญชีสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี