TPM for IATF16949

รหัสหลักสูตร: 48763

จำนวนคนดู 1506 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
จากข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ในหัวข้อ 8.5.1.5 คือการกำหนดกิจกรรม TPM เพื่อรักษาสภาพ และปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากข้อกำหนดดังกล่าว หากมีการจัดทำกิจกรรม TPM ที่เหมาะสม จะช่วยให้องค์กรได้รับมากกว่าการผ่านข้อกำหนด แต่สามารถพัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ระดับโลกได้
หัวข้ออบรมสัมมนา

       1. การเปลี่ยนแปลงของ TS16949 สู๋ IATF16949

        2. การประยุกต์ใช้ TPM ตามข้อกำหนด IATF16949

        3. ขยายผล TPM เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: IATF16949, TPM, 16949

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด