สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

กระบวนการขายแบบ Solution Selling สำหรับหัวหน้าทีมขาย

จำนวนคนดู 241 ครั้ง
แจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กระบวนการขายแบบ Solution Selling สำหรับหัวหน้าทีมขาย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
Workshop Highlight (Blended Learning Workshop)


การนำเสนอ ‘แนวทางการการใช้ประโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling (กระบวนการขายที่มีประสิทธิผลสูง ได้รับการยอมรับใช้เป็นกระบวนการขายมาตรฐานของบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ IBM , Microsoft) สำหรับ ‘ผู้รับผิดชอบผลงานการขายรวมของหน่วยงาน(Sales Manager/Sales Director)’ ที่ต้องการผลงานการขายรวมที่ดี โดย”ไม่ต้องเหนื่อยเกินจำเป็น

การแนะนำแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะกับสถานการณ์จริงของผู้ร่วม Workshop แต่ละคน

Format – Blended Learning

1.Presentation-based Learning – การเรียนรู้ผ่านการฟังบรรยายสรุปเนื้อหาที่สำคัญ

2.Discussion-based Learning – การเรียนรู้ผ่านกระบวนการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น

3.Action-based Learning-การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการใช้เครื่องมือสนับสนุน

Sales Opportunity Pipeline Analysis Worksheet

Sales Opportunity Pipeline Milestone Worksheet


วันที่จัดงาน
วันที่ 8 มิถุนายน 2561

เวลา 09.00-16,00 น.โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

หัวข้ออบรมสัมมนา
Content Coverage เนื้อหาการอบรม 09.00-16.00 น.

Overview & Solution Selling CORE

แนะนำภาพรวม กิจกรรม

Solution Selling 5W1H

ภาพรวมแนวทางการขายอย่างเป็นระบบของกระบวนการขาย – Solution Selling HIGHLIGHT

What? กระบวนการขาย Solution Selling คืออะไร

Why? ทำไมถึงควรตัดสินใจลองประยุกต์ใช้ Solution Selling อย่างจริงจัง

ทำไมต้องมีกระบวนการขาย

ทำไมถึงแนะนำ กระบวนการ Solution Selling

Who? ใครคือ ผู้ที่จะได้ประโยชน์จาก Solution Selling มากที่สุด

When? เมื่อไรที่จะได้ประโยชน์จาก Solution Selling อย่างคุ้มค่า

Where? จุดไหนที่คุณประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก Solution Selling ได้ทันที

How? แนวทางการใช้ประโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling อย่างคุ้มค่า ที่แนะนำ

Solution Selling Utilization CORE 4 เรื่องที่สำคัญ เพื่อการใช้ประโยชน์จาก กระบวนการขาย Solution Selling

C Convincing PRINCIPLE 11 หลักคิดที่”ช่วยเตือนสติและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรมการขายที่สำคัญ

O Observable PROGRESS 22 จุดสังเกตความก้าวหน้าในการขายที่เน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

R Rewarding DIFFERENCE5 ที่มา ความแตกต่างที่ควรพิจารณาและใช้ให้ได้เปรียบในการขาย

E Effective QUESTIONING3 ชุดคำถาม ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการขาย

Discussion Based Learning ฿ Activitity-based Learning

Blinded Question(s) คำถามจากผู้ร่วมกิจกรรม (โดยไม่ทราบว่า เป็นคำถามใคร)

Rewarding FAQ คำถามที่ได้รับการถามบ่อย ๆ (ซึ่งคุ้มค่าที่จะคุยกัน)


Activity Based Learning

การประยุกต์ใช้ Solution Selling CORE Worksheet

C-Worksheet เพื่อประเมิน “ประสิทธิผล” ของแต่ละโอกาสในการขาย

O-Worksheetเพื่อประเมิน “ประสิทธิภาพ” ในแต่ละโอกาสการขาย

R-Worksheet เพื่อ”เตรียมนำเสนอความแตกต่างที่ได้เปรียบ “ของแต่ละโอกาสการขาย”

E-Worksheet เพื่อ”เตรียมคำถามสำคัญ” สำหรับใช้ใน “การสนทนาสร้างวิสัยทัศน์การซื้อ” แต่ละครั้ง

Workshop Facilitator


วิทยากร
อาจารย์ นิพัฒน์ ภัทรธิติ – เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้แปลหนังสือ The New Solution Selling (“คัมภีร์ การขายเป็นระบบ”)

ปริญญาโท : Master of Science : Computing & Information Science,

Oklahoma State University, Oklahoma, U.S.A ( 1985 )

ปริญญาตรี : สถิติศาสตร์บัณฑิต สาขา Electronic Data Processing,

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( 2521)

ผู้แปลหนังสือ คัมภีร์ การขายเป็นระบบ (The New Solution Selling)

ขอบเขตงานปัจจุบัน

ผู้ดำเนินการประยุกต์ใช้กระบวนการ Delighted Coaching PROCESS เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการทำงาน

Performance Coach สำหรับ “นักขายยุคใหม่” (Solution Selling Focused)

Performance Coach สำหรับ “หัวหน้างานยุคใหม่” (Frontline Leader)

ผู้ดำเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกระบวนการ “Coaching”

โปรแกรม Delighted Coaching : โปรแกรมสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการ “Coaching” ที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

โปรแกรม Delighted Coaching COP : โปรแกรมสนับสนุน “หัวหน้า” ที่ต้องการพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้กระบวนการ “Coaching” เพื่อพัฒนา “ลูกน้อง” อย่างสร้างสรรค์

ผู้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความเป็นผู้นำ ( Leadership Skill Enhancement Facilitator )

หลักสูตร PEOPLE Specialist เน้นการพัฒนาเพิ่มทักษะการกำหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการรูปแบบพฤติกรรม เพื่อการทำงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิผลที่ดีทั้งงานและความสัมพันธ์

หลักสูตร TEAM Leader เน้นการพัฒนาเพิ่มความเป็นผู้นำที่เน้นการสร้างอิทธิพลเชิงบวกกับสมาชิกทีม งาน

หลักสูตร Delighted COACH เน้นการพัฒนาเพิ่มทักษะการดำเนินการ “Coaching” ที่เน้นสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ “Player” อย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิผล

ที่ปรึกษาวิชาการ : สำนักพิมพ์ Expernet ผู้นำเสนอองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ในรูปหนังสือ, สื่อ Digital


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
Format รูปแบบการอบรม

การบรรยายสรุปเนื้อหาที่สำคัญ

การเรียนรู้ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น (Discussion-based Learning)

การฝึกประยุกต์ใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำ Sales Session Management (Activity-based Learning)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขาย ฝ่ายการตลาดที่ต้องการพัฒนาการขายอย่างเป็นระบบ


สถานที่จัดงาน
โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท อัตราค่าสัมมนา

Early bird 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,745 บาท

(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)

กรณีสมัครและชำระเงินก่อน 5 วัน เท่านั้น

Normal 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 4,173 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

E-mail; info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร กระบวนการขายแบบ Solution Selling สำหรับหัวหน้าทีมขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: กระบวนการขายแบบ Solution Selling
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
3900บาท
1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย – การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
3900บาท
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการบรรยาย กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้ - ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้ - ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา - การทำความเข้าใจจุดต่อรองในการเจรจาเชิง
3,900บาท
การจัดซื้อ และขายสินค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกิจการ
3500บาท
วัฒนธรรมการบริการที่ดี และพนักงานมีแรงจูงใจก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจในการบริการที่ดีของผู้บริหารและผู้ให้บริการต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมกัน
3900บาท
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง
3900บาท
สร้างความมั่นใจในการพูด การออกเสียง ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแล้วสนุก
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
3800บาท
การขาย และการตลาด ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการผลิต หรือ การบริการ ล้วนแล้วแต่มีการนำสื่ออิเลคทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ให้เกิดความรวดเร็วในการขาย มากขึ้น ซึ่งรู