สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61

e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
- สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า

- ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว

- ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น

วันที่จัดงาน
วันที่ : 20 มิถุนายน 2561

เวลา : 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์

1.1 การบริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support)

1.2 การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)

1.3 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์ และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and Order Processing)

1.4 การขนส่ง (Transportation)

1.5 การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน และคลังสินค้า (Site Selection, Warehousing and Storage)

1.6 การวางแผน หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Planning)

1.7 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

1.8 การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)

1.9 โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

2. ทำไมต้องใช้ระบบ e-Logistics

3. องค์ประกอบการไหลของการจัดการโลจิสติกส์

3.1 Goods and Services Flow

3.2 Information Flow

3.3 Finance Flow

4. e-Logistics ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารโลจิสติกส์

4.1 WMS (Warehouse Management System) ระบบบริหารคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่ายสินค้า

4.2 TMS (Transportation Management System) ระบบบริหารการขนส่ง เน้นค่าบริหารการขนส่งในแต่ละรูปแบบ

การจัดคิวและตารางขนส่ง

4.3 CMS (Container Yard Management System) การจัดการกับลานตู้ Container

4.4 SMS (Ship Management System) การจัดการสินค้าในเรือ เพื่อให้การขนถ่ายมีประสิทธิภาพ

4.5 MMS (Maintenance Management System) ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุง ควบคุมอะไหล่ ปริมาณช่าง

ประวัติการซ่อม

4.6 EDI (Electronic Data Interchange) ระบบบริหารจัดการส่งต่อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการนำเข้า

4.7 ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบบส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ

5. อุปกรณ์สนับสนุนทางด้าน IT ในงาน Logistics (Barcode System / GPS / RFID / e-meeting / e-mail /

e-Tracking / Google Maps / Etc.)

6. Case study : e-Logistics และการนำ IT มาใช้ในงานโลจิสติกส์


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9044&Itemid=145&lang=th 


**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1 


https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9044&Itemid=145&lang=th (ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

วิทยากร
ดร.ธีวินท์ นฤนาท
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
-
สถานที่จัดงาน
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,066.00 บาท -

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสมฤทัย
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0863251614

หากท่านต้องการสมัคร e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2,500บาท
" Work Shop การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรมทำใบขนสินค้าแบบ Online " โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองสร้างใบขนสินค้าจากโปรแกรมที่ใช้ส่งข้อมูลจริง
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
3800.00บาท
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่ค้ามาเอาเปรียบ เพราะมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าธรรมเนียมใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
3800บาท
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
3500บาท
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั
7800บาท
หลักสูตร 2 วัน – เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร