สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61

จำนวนคนดู 348 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
- สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า

- ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว

- ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์

1.1 การบริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support)

1.2 การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)

1.3 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์ และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and Order Processing)

1.4 การขนส่ง (Transportation)

1.5 การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน และคลังสินค้า (Site Selection, Warehousing and Storage)

1.6 การวางแผน หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Planning)

1.7 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

1.8 การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)

1.9 โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

2. ทำไมต้องใช้ระบบ e-Logistics

3. องค์ประกอบการไหลของการจัดการโลจิสติกส์

3.1 Goods and Services Flow

3.2 Information Flow

3.3 Finance Flow

4. e-Logistics ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารโลจิสติกส์

4.1 WMS (Warehouse Management System) ระบบบริหารคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่ายสินค้า

4.2 TMS (Transportation Management System) ระบบบริหารการขนส่ง เน้นค่าบริหารการขนส่งในแต่ละรูปแบบ

การจัดคิวและตารางขนส่ง

4.3 CMS (Container Yard Management System) การจัดการกับลานตู้ Container

4.4 SMS (Ship Management System) การจัดการสินค้าในเรือ เพื่อให้การขนถ่ายมีประสิทธิภาพ

4.5 MMS (Maintenance Management System) ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุง ควบคุมอะไหล่ ปริมาณช่าง

ประวัติการซ่อม

4.6 EDI (Electronic Data Interchange) ระบบบริหารจัดการส่งต่อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการนำเข้า

4.7 ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบบส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ

5. อุปกรณ์สนับสนุนทางด้าน IT ในงาน Logistics (Barcode System / GPS / RFID / e-meeting / e-mail /

e-Tracking / Google Maps / Etc.)

6. Case study : e-Logistics และการนำ IT มาใช้ในงานโลจิสติกส์


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9044&Itemid=145&lang=th 


**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1 


https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9044&Itemid=145&lang=th (ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

วิทยากร
ดร.ธีวินท์ นฤนาท
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: e-Logistics, การขนส่ง, จัดเก็บสินค้า, ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
การวางแผนโครงข่าย การจัดการขนส่งและการส่งมอบวัสดุ/สินค้า  โครงสร้างการคำนวณต้นทุน แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง  TRANSPORT & DELIVERY NETWORK PLANNING & MANAGEMENT,  COST STRUCTURE , CALCULATION AND  REDUCTION TECHNIC
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
การวางแผนอุปสงค์และอุปทานแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม การสั่งเติม/ซื้อวัสดุและสินค้าคงคลัง MODERN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  DEMAND – SUPPLY INTEGRATED PLANNING INVENTORY ANALYSIS, PLANNING, REPLENISHMENT, PURCHASING & CONTROL
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
หลักสูตรตัวแทนออกของตามมาตรฐานศุลกากร Shipping#8
9900บาท
หลักสูตรตัวแทนออกของตามมาตรฐานศุลกากร SP#4 เรียนจบสามารถสอบเพื่อเป็นตัวแทนออกตามที่ศุลกากรกำหนดได้