e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61

จำนวนคนดู 260 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
e-Logistics บริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ6/61
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
- สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า

- ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว

- ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์

1.1 การบริการแก่ลูกค้า และกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support)

1.2 การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)

1.3 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์ และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and Order Processing)

1.4 การขนส่ง (Transportation)

1.5 การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน และคลังสินค้า (Site Selection, Warehousing and Storage)

1.6 การวางแผน หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Planning)

1.7 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

1.8 การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)

1.9 โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

2. ทำไมต้องใช้ระบบ e-Logistics

3. องค์ประกอบการไหลของการจัดการโลจิสติกส์

3.1 Goods and Services Flow

3.2 Information Flow

3.3 Finance Flow

4. e-Logistics ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารโลจิสติกส์

4.1 WMS (Warehouse Management System) ระบบบริหารคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่ายสินค้า

4.2 TMS (Transportation Management System) ระบบบริหารการขนส่ง เน้นค่าบริหารการขนส่งในแต่ละรูปแบบ

การจัดคิวและตารางขนส่ง

4.3 CMS (Container Yard Management System) การจัดการกับลานตู้ Container

4.4 SMS (Ship Management System) การจัดการสินค้าในเรือ เพื่อให้การขนถ่ายมีประสิทธิภาพ

4.5 MMS (Maintenance Management System) ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุง ควบคุมอะไหล่ ปริมาณช่าง

ประวัติการซ่อม

4.6 EDI (Electronic Data Interchange) ระบบบริหารจัดการส่งต่อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการนำเข้า

4.7 ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบบส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ

5. อุปกรณ์สนับสนุนทางด้าน IT ในงาน Logistics (Barcode System / GPS / RFID / e-meeting / e-mail /

e-Tracking / Google Maps / Etc.)

6. Case study : e-Logistics และการนำ IT มาใช้ในงานโลจิสติกส์


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9044&Itemid=145&lang=th 


**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1 


https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9044&Itemid=145&lang=th (ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

วิทยากร
ดร.ธีวินท์ นฤนาท
คำค้นประกาศนี้ Tags: e-Logistics, การขนส่ง, จัดเก็บสินค้า, ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกร
การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้
การบริหารงานขนส่ง
3900บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
อบรมโลจิสติกส์ระยะสั้น พร้อมตำแหน่งงานรองรับ ด้วย หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS
24,500บาท
หลักสูตรโลจิสติกส์ระยะสั้น พร้อมงานรองรับ ฟรี !!! โอกาสดีสำหรับผู้ว่างงาน ต้องการทำงานในสายงานโลจิสติกส์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ หลังจบการอบรม มีงานรองรับ ในบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ ภายใต้สมาคมทิฟฟ่า
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
การขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
3800บาท
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
3800บาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
การออกแบบและการจัดการคลังสินค้า ที่จัดเก็บ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าและวัสดุในยุคดิจิทัล  การประยุกต์ใช้ Information Technology และนวัตกรรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี