สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมฟรี “ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมไทยใน EEC”

จำนวนคนดู 304 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี “ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมไทยใน EEC”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  1. กระตุ้นผู้ประกอบการ สถานศึกษา และประชาชนตื่นตัวต่อการเกิดขึ้นของ EEC 
  2. เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาและแข่งขัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
  3. ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจในปรเทศให้กลายเป็น World-Class Economic Zone
หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. การถอดบทเรียนการบริหารธุรกิจของคนไทยที่ประสบความสำร็จ 
  2. การเกิดขึ้นของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทุกภาคส่วนจะตั้งรุก บุกรับ อย่างไร 
  3. จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย


ดูประวัติ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อุตสาหกรรม, EEC