สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี สัมมนาระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์

จำนวนคนดู 273 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี สัมมนาระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์ สุดยอดนวัตกรรมสำหรับธุรกิจที่ลดปัญหาในการบริหารการขนส่ง
หัวข้ออบรมสัมมนา
หากธุรกิจของคุณกำลังประสบปัญหาในการทำงาน


 1. มีปัญหาในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสาขาเข้าด้วยกัน
 2. ไม่สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ว่าอยู่ที่ขั้นตอนไหน
 3. ต้องการระบบที่สามารถช่วยในการวางเเผนเส้นทางการจัดส่ง
 4. ต้องการลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า
 5. ต้องการบูรณาการระหว่างระบบบัญชีเเละระบบการจัดการขนส่งออนไลน์
 6. ไม่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของกิจการจากนอกสถานที่
 7. ขาดประสิทธิภาพในการจัดการ Order ของลูกค้า
 8. ระบบบัญชีที่ใช้งานอยู่ไม่ครอบคลุมกับกระบวนการทำงานของธุรกิจ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหาร, ขนส่ง, ออนไลน์, การจัดการ
การวางแผนโครงข่าย การจัดการขนส่งและการส่งมอบวัสดุ/สินค้า โครงสร้างการคำนวณต้นทุน แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง TRANSPORT & DELIVERY NETWORK PLANNING & MANAGEMENT, COST STRUCTURE , CALCULATION AND REDUCTION TECHNIC
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
การบริหารการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
การวางแผนอุปสงค์และอุปทานแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม การสั่งเติม/ซื้อวัสดุและสินค้าคงคลัง MODERN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DEMAND – SUPPLY INTEGRATED PLANNING INVENTORY ANALYSIS, PLANNING, REPLENISHMENT, PURCHASING & CONTROL
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด