สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนา Big Data กับ Thailand 4.0

จำนวนคนดู 510 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนา Big Data กับ Thailand 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมทำให้ก่อเกิดข้อมูลขึ้นอย่างมหาศาล จนบางครั้งเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก การเสวนาครั้งนี้จะชี้ให้เห็นว่า ความจริงและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นอย่างไร ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง นโยบายของรัฐบาล ต่อข้อมูลขนาดใหญ่เป็นอย่างไร
วิทยากร
ดูประวัติ

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง

สำหรับองค์กร (เทคโนโลยี)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ด้านการแพทย์)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

นายไชยเจริญ อติแพทย์

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

นายศรายุทธ ฉายสุริยะ

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

ดร.พิศาล จอโภชาอุดม

อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

ประธานคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Big Data, Thailand 4.0
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี
รวมสุดยอดเทคนิคการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการเจรจาต่อรอง
2490บาท
เหมาะกับคนทำงานที่ต้องใช้อีเมลล์สื่อสารกับลูกค้า/คู่ค้า/เพื่อนร่วมงานต่างชาติเป็นประจำ-เรียนรู้การเขียนอีเมลล์แบบใหม่ให้ผู้รับสารตอบสนอง -ไม่ต้องการใช้ Pattern เดิมๆในการเขียนอีกต่อไป
การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างยอดทีมแห่งความสำเร็จสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัล
5,300บาท
การทำงานในยุคดิจิทัลที่บริบทของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรธุรกิจประเภทใดและทำงานในระดับใดก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และยิ่งถ้าต้องดำรงตำแหน่งในระดับผู
รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ รุ่นที่ 2 (Professionally Dealing with Customer Complaint)
4800บาท
เรียนรู้ถึงความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร การสื่อสารและให้บริการทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ (ไทย-อังกฤษ)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติและเลือกใช้เทคนิคภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
3,900บาท
การนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญของคนทำงาน แต่มีพนักงานจำนวนมากขาดทักษะในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความกลัว ความไม่รุ้แนวทางกานนำเสนอ ความไม่มีทักษะและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หลักสูตรนี้จะมอบแนวทางและเทคนิควิธีการที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีก
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
3900บาท
ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได
Update!!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล
4000บาท
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายมหาชน มีบทบัญญัติถึงขั้นจำคุก ซึ่งหากสถานประกอบกิจการใดกระทำความผิด กฎหมายมิได้กำหนดให้นำนิติบุคคลมาลงโทษแต่ให้นำตัวบุคคลที่สั่งการหรือกระทำผิดกฎหมายมาลงโทษ รวมทั้งผู้ที่ไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..