สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี หัวข้อ “การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ”

จำนวนคนดู 319 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี หัวข้อ “การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวข้อ “การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ” เติมเต็มความรู้และความพร้อมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมทำเวิร์กช็อปสร้างแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยโจทย์ตัวอย่างของ SME เอง
หัวข้ออบรมสัมมนา
08.00-09.00 ลงทะเบียน

09.00-12.00 บรรยายในหัวข้อ กระบวการคิดเชิงออกแบบ กับการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 เวิร์กช็อปเพื่อความเข้าใจจาการลงมือทำ การสร้างแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ด้วยโจทย์ตัวอย่างธุรกิจของท่านเอง (กรุณาเตรียมโจทย์ที่ต้องการคิดมาด้วย)

16.00-16.30 สรุปผล และถาม-ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

คุณพงศธร ละเอียดอ่อน

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ออกแบบ)

ที่ปรึกษาด้านการสร้างแนวคิด ประธานเจ้าหน้าที่ออกแบบ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การคิดเชิงออกแบบ, นวัตกรรม, ผู้ประกอบการ
การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การวางแผนที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนการดำเนินการ
สัมมนาเสริมฐานการขาย ขยายช่องทางสร้างยอดขายได้ดีที่สุด กับเทคนิคขายออนไลน์ ผ่านทุกช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานนี้ จะทำให้คุณขายสินค้าได้ทุกช่องทาง ทำการตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายได้ดีที่สุด
เพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าด้วยการออกแบบและบริหารเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า
5,900บาท
โปรแกรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ชื่อว่าแผนที่เส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Journey Map) และเทคนิคขั้นตอนในการสร้างแผนที่การเดินทางประสบกา
บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎหมาย
5000บาท
1)เพื่อให้การบริหารลูกหนี้การค้าของกิจการมีคุณภาพสามารถคัดเลือกลูกหนี้ที่ดีชำระหนี้ตรงตามนโยบายกิจการได้ 2)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานให้กิจการมีเงินสดเหลือ 3)เป็นวิธีจัดการที่ประหยัดและได้ผลจริง 4)เพื่อป้องปรามลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต
การอบรมคอร์ส Line Officecial Account
5000บาท
เปลี่ยนการขายแบบเดิมๆของคุณแค่คลิกเดียวยิงตรงส่งถึงลูกค้า ยอดกระจายขายแทบไม่ทัน!! มาทำความรู้จักและเรียนรู้ฟีเจอร์ทั้งหมด
Integrated ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดระบบการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารความปลอดภัยฯ เชิงบูรณาการ ตามมาตรฐาน ISO
หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้
5000บาท
หลักสูตรให้ความรู้ทางกฎหมาย การเงิน การจัดการทรัพย์สิน และการเจรจากับเจ้าหนี้ทุกระดับ เพื่อการบริหารธุรกิจให้มีความสภาพคล่องและเติบโตต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งกิจการกำลังจะแย่ ยังสามารถมีแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา จนกิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้