แผนธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปยุค 4.0

จำนวนคนดู 526 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
แผนธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปยุค 4.0
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
-
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1.หลักการตลาดและการวิเคราะห์แผนธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

2.สร้างโมเดลและแผนธุรกิจสินค้าเกษตกรและเกษตรแปรรูปได้ได้อย่้างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.วางแผนบริหารจัดการ แผนการตลาดและแผนธุรกิจรายสินค้าเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและลดต้นทุนทางการตลาด

4.ฝึกปฎิบัติการสร้างและนำเสนอแผนธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปยุค 4.0

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักการตลาดและการวิเคราะห์แผนธุรกิจสินค้าเกษตรและเ, สร้างโมเดลและแผนธุรกิจสินค้าเกษตกรและเกษตรแปรรูปได

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด