การตลาดรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา

จำนวนคนดู 147 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การตลาดรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
BUSINESS TIPs for SMEs #9

หัวข้อ"การตลาดรูปแบบ Omni Channel ตอบโจทย์การตลาด 360 องศา” Special Talk 

  

กับคุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ 

กรรมการสถาบัน SMI

ผู้บริหารบริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (TGMA)

และประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

  

  • การทำตลาดแบบ Omni Channel คืออะไร
  • สามารถตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภคในสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างไร
  • การปรับใช้ในแต่ละธุรกิจจะต้องทำแบบไหน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Live และ ZOOM

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาและประโยชน์ในการรับคำปรึกษาต่อเนื่องจากหัวข้อที่สนใจ พร้อมสามารถฝากคำถามถึงผู้ดำเนินรายการและวิทยากรล่วงหน้าได้

กด Like กด Share : SMI : Small & Medium Industrial Institute หรือเพจของทุกหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน เพื่อรับชมไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: BUSINESSTIPsFORSMEs, 18องค์กรความร่วมมือเพื่อSMEไทย, สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ, สัมมนาฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด