โครงการให้คำปรึกษา "ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง"

จำนวนคนดู 404 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้ทราบถึงสภาพปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ไม่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้แข่งขันได้ ตลอดจนขาดประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อนำเสนอถึงคุณค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ ให้กับผู้บริโภคได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเสริมสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ จะเป็นอาวุธที่สำคัญให้ภาคธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เทียบเท่าธุรกิจของต่างชาติ

   

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเเละนวัตกรรม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปให้ความรู้เเละคำแนะนำทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อเสริมความสามารถให้กับผู้ประกอบการ SMEs และยังเป็นการได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs กำลังประสบกับปัญหาต่างๆอยู่นั้น สามารถนำมาเป็นหัวข้อในการศึกษางานวิจัยต่อไปได้

   

โดยมีโครงการให้คำปรึกษา "ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง" 

โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

ให้ความรู้เเละคำแนะนำเป็นรายกรณี ผ่านโปรแกรม Zoom 


ในวันที่ 23 เเละ 30 กรกฎาคม 2563 ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง, สัมมนาออนไลน์ฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด