การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Advising Skills for Manager)

รหัสหลักสูตร: 64958

จำนวนคนดู 2071 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Advising Skills for Manager)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ดังนั้น ในหลายองค์การจึงวางบทบาทผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) ในการบริหารทีมงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารทีมงาน เพื่อให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ขวัญกำลังใจ (Morale)ความพอใจ ความผูกพัน ซึ่งส่งผลให้ทีมงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ หน้าที่หนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารหน่วยงานก็คือการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับหลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers)  หัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือเจ้าของกิจการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน 


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ความรู้สำหรับที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา

  • ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
  • ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (ตามทฤษฎีของ Maslow)
  • พฤติกรรมของมนุษย์

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามแนวคิด

  • จริต 6
  • Generations

3. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา

4. ประเภทของการให้คำปรึกษา  

5. คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี

6. ขั้นตอนและเทคนิคในการให้คำปรึกษา

7. การจูงใจเพื่อผลักดันพฤติกรรมบวก

8. เทคนิคในการสื่อสารเพื่อการปรึกษาที่ดี : การใช้คำพูด ท่าทาง และ การฟังที่ได้ผล

9. การใช้คำถามและการคุมบรรยากาศในการปรึกษา

10. สิ่งที่ควรพึงระวังในการให้คำปรึกษา


วิธีการสัมมนา บรรยายอย่างมีส่วนร่วม, อภิปรายกลุ่ม และใช้บทบาทสมมุติในการให้คำปรึกษา


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers), หัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือเจ้าของโครงการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Advising Skills for Manager)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ให้คำปรึกษา, consult, ผู้บังคับบัญชา, advising skills for manager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด