สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร: 65498

จำนวนคนดู 326 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ในยุคปัจจุบันคนทำงานทุกคน และในทุกองค์กร แทบจะไม่มีใครไม่ใช้ อีเมล ไลน์ โทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ใช้เป็น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความไม่พอใจในการสื่อสาร ดังนั้น หากต้องการให้การสื่อสารทุกครั้งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้สื่อต่างๆให้ถูกวิธีและเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
ใช้อีเมล/ไลน์ ติดต่องานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

     สารพันปัญหาการใช้อีเมล/ไลน์แบบผิดๆ และไม่มีประสิทธิภาพ

     Do & Do Not สำหรับการใช้ไลน์ (Line) ในการทำงาน

     ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลารับ-ส่งอีเมล

     มารยาทการสื่อสารและการใช้อีเมล/ไลน์ เพื่อการติดต่องาน

             การใช้ e-mail address ปัญหาและตัวอย่างชื่ออีเมลที่ดีและไม่ดี

             To | Cc: | Bcc: ใช้อย่างไร?

             “หัวข้อเรื่อง” นั้นสำคัญไฉน ? วิธีการตั้งชื่อหัวข้อเรื่อง ที่นำสู่การเปิดอ่าน

             การใช้คำขึ้นต้น ที่ถูกต้อง

             ระยะเวลา ในการตอบกลับ ส่งต่อ

             สิ่งที่ควรปฏิบัติ ..เมื่อได้รับอีเมล/ไลน์

     8 วิธีส่ง อีเมล/ไลน์ ให้เข้าใจง่ายและไม่ตกหล่น

     การสร้างเนื้อหา และการใช้สำนวน ภาษา ที่ถูกต้องและเหมาะสม ครบถ้วน

     จากภาษาพูด.... เป็นภาษาเขียน ( ฝึกเขียน ตัวอย่างสำนวน อีเมล/ไลน์ ที่ถูกและผิด )

     5 Factor เพื่อการตรวจสอบข่าวสารการเขียนข้อความสื่อสาร

โทรศัพท์อย่างไรให้ “ได้งาน” และ ”ได้ใจ”

     มารยาทและอัธยาศัย ในการพูดโทรศัพท์

     การใช้คำพูดและโทนเสียงในการสื่อสาร

     การควบคุมอารมณ์และคุมน้ำเสียงในการสื่อสาร

     คำพูดที่ “สร้าง” และ “ทำลาย” ความสัมพันธ์ที่ดี

     โทรศัพท์ประทับใจ...อย่า..วิธีที่ผิด 11 ประการซึ่งจะต้อนลูกค้า/ผู้รับบริการ ไปให้พ้น

                              จงทำ ..วิธีที่ถูก 8 ประการ เพื่อรักษาลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ติดต่อ

เทคนิคการสื่อสาร ในสถานกาณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์ อีเมล ไลน์

     การแจ้งข่าว การสอบถามข้อมูล การติดตามงาน การขอร้อง การปฏิเสธ ฯลฯ

     การตอบคำถามและให้รายละเอียด ที่เพิ่ม “คุณค่า” ให้กับสินค้า/ข้อเสนอ

     เทคนิคการใช้ “คำถาม” เพื่อค้นหาความต้องการ และข้อมูลที่ชัดเจน

     การสร้างคำพูดเพื่อนำเสนอที่ “ตรงใจ” ลูกค้า/ผู้ติดต่อ

     การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์/บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่านในองค์กร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สื่อสาร, สื่อสารออนไลน์, สื่อสารผ่าน email, สื่อสารผ่านโทรศัพท์, สื่อสารผ่านไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด