หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 67373

จำนวนคนดู 501 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ในทุกๆ องค์กร เรื่องของการทำงานทุกอย่าง ทุกส่วนขององค์กร ทุกคนล้วนใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ แต่อย่าลืมว่าการทำงานใช่ว่าจะสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้เสมอไป โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันคนหลายคน หลายฝ่าย ย่อมจะต้องมีการประสานงานระหว่างกัน ซึ่งผลลัพธ์ของงานนั้น ย่อมเจอทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว

การจัดการกับข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองการทำงาน จึงมีความจาเป็นอันดับต้นๆ ที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องเรียนรู้สาเหตุจากความผิดพลาดของงาน ว่าสาเหตุความผิดพลาดนั้นเกิดจากปัจจัยใด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสภาพแวดล้อมของการทำงาน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคน โดยตรงหลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้กับบุคคลหรือพนักงานในทุกส่วนงานในการเรียนรู้เทคนิคการจัดการลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา และนาปัญหาไปผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก

 เพื่อจัดการกับปัญหากับข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ

•เพื่อนำเครื่องมือต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกับข้อผิดพลาดได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

•สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้องค์กร

•สร้างความยั่งยืนอยู่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
• ข้อผิดพลาดจากการทำงาน – แนวคิดในการลดข้อผิดพลาด

              – สาเหตุที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาด

              – กลยุทธ์ในการจัดการข้อผิดพลาด

•เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงาน และการบริหารจัดการที่ดี – บทบาทตนเอง บทบาทหัวหน้างาน บทบาทผู้ใต้บังคับบัญชา

             – คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

•เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงาน และการบริหารจัดการที่ดี (ต่อ) – การบริหารจัดการกับคนในองค์การ (Management People )

             – การบริหารจัดการกับงาน (Managing Work)

             – การบริหารจัดการทีมงาน (Team Management)

•การเลือกเครื่องมือมาใช้ลดความผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – การสื่อสารการทำงานตามหลัก HO REN SO

             – การเลือกใช้แผนผังการปลา (Fishbone diagrams)

•แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับในองค์กรและผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวคิดในการลดข้อผิดพลาด, คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน, การบริหารจัดการกับงาน, HO REN SO, การเลือกใช้แผนผังการปลา, กลยุทธ์ในการจัดการข้อผิดพลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด