เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)

รหัสหลักสูตร: 65692

จำนวนคนดู 69 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การจัดทำ 5 ส นั้น หากมีการจัดทำอย่างเป็นระบบก็สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม การทำงานได้เป็นอย่างดี มีหลายองค์กรที่จัดให้มีการทำ 5ส มานานแต่ไม่มีคามต่อเนื่องซึ่งนำมาเป็นปัญหาในการทำงาน หากองค์กรมีการจัดทำมาตรฐานของ 5ส ไม่ชัดเจน อาจทำให้มีการตรวจประเมินมีปัญหา เจ้าของพื้นที่ไม่ให้การยอมรับหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แทนที่กิจกรรม 5ส จะมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น ผู้เข้าอบรมจะต้องทราบถึงหลักและวิธีการและฝึกทำให้เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่พร้อมทั้งจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจอย่างเป็นระบบ


วัตถุประสงค์ (Objective)

    1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของของการจัดทำมาตรฐาน 5ส เช่น มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่

    2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ 5ส แต่ละตัวนำประยุกต์และการฝึกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ 5ส


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. ทำไมจะต้องมีการจัดทำมาตรฐาน 5ส ?

   2. การทบทวนความรู้ 5ส แต่ละตัว

   3. Workshop 1 กิจกรรม ส แต่ละตัว

   4. การสร้างมาตรฐาน 5ส นำสู่การปฏิบัติ

   5. การสร้างมาตรฐานกลาง

   6. แนวทางการสร้างมาตรฐานกลาง

   7. การสร้างมาตรฐานพื้นที่

   8. แนวทางการสร้างมาตรฐานพื้นที่

   9. Workshop 2 กิจกรรมการสร้างมาตรฐานพื้นที่ พร้อมกรณีศึกษา

   10. กรณีศึกษาตัวอย่างของแบบฟอร์มมาตรฐาน 5ส

   11. ถาม-ตอบ ประเด็นในกิจกรรมส่งเสริม 5ส

รูปแบบการเรียนรู้

  • การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร, อบรมTechnical Standardization Organizations

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด