หลักสูตรอบรม โครงสร้างต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า เพื่อการส่งออก ** เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานด้านการส่งออกมาระดับปานกลาาง ** อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 66965

จำนวนคนดู 825 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม โครงสร้างต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า เพื่อการส่งออก ** เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานด้านการส่งออกมาระดับปานกลาาง ** อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

1

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          ผลิตภัณฑ์การเกษตรและแปรรูปของไทย และสินค้าไทยหลากหลายหมวดหมู่ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก นอกจากประเทศจีนที่มีคำสั่งซื้อและความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง จากแล้วนั้นก็มีนานาประเทศอีกมากมาย ที่ต้องการ นำเข้าทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรผลสด อาหารแปรรูปจากไทย และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย แต่การส่งออกนั้นก็มีทั้งต้นทุน การผลิตและต้นทุนแฝงอืนๆ ที่ผู้ประกอบการส่วนมากมักนึกไม่ถึง

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจ ตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ เพื่อปูพื้นถึงต้นทุนสำหรับการส่งออก พร้อมเจาะลึกประเภทของต้นทุน และต้นทุนเงื่อนไขจากการส่งมอบสินค้าไปต่าง ประเทศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตในตลาดสากลทั้งรูปแบบ Cross Border E-Commerce และที่เป็น International Trading ทั้งตลาดเก่าและกลุ่มตลาดใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศ และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

          2. เพื่อที่จะสามารถคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเพื่อการส่งออกได้

ลักษณะการเรียนรู้

          การเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

         1. เข้าใจภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศ และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

         2. สามารถคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเพื่อการส่งออกได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร

         
1.
บรรยายเรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านการค้าระหว่างประเทศ

 • ต้นทุนทางด้านการส่งมอบและนำเข้า (Incoterms)
 • เอกสารเพื่อใช้สำหรับการลดหย่อนโครงสร้างภาษีขาเข้า-ขาออก
 • ประเภทของต้นทุนทางด้านบรรจุภัณฑ์

2. บรรยายเรื่อง เจาะลึกการคำนวณต้นทุน

 •  เจาะลึกประเภทของต้นทุน และต้นทุนเงื่อนไขจากการส่งมอบ
 •  การสร้างเอกสารซื้อขาย และทำสัญญาการค้าเพื่อส่งมอบ
 •  การเจรจาต่อรอง และกำจัดข้อพิพาททางการค้า

3. บรรยายเรื่อง รู้เรื่องและเข้าใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 •  โอกาสและเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออก
 •  องค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อส่งออกได้อย่างแท้จริง
 •  การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาส่งออก

4. บรรยายเรื่อง ต้นทุนทางด้านเอกสาร-อัตราแลกเปลี่ยนและการตลาด

 •  รายละเอียดต้นทุนทางด้านงานพิธีการศุลกากร
 •  ต้นทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการล็อคราคาซื้อขาย
 •  โครงสร้างราคาทางด้านกลไลการตลาดค้าปลีก-ค้าส่ง


วิทยากร
ดูประวัติ

วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

อบรมสำหรับองค์กร และอื่นๆ (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การสร้างแบรนด์, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, สำหรับหาคอนเนคชั่นและจับคู่ธุรกิจ)

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด, เป็นที่ปรึกษาทางด้านมหกรรม-เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และวิทยากรผู้ร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการทางด้าน 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องเดื่ม 2. งานพิธีการและรายละเอียดการค้าระหว่างประเทศ 3. กลยุทธ์ทางด้านบริหารและวางแผนธุรกิจ-การตลาด 4.ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาส...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

          เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม โครงสร้างต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า เพื่อการส่งออก ** เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานด้านการส่งออกมาระดับปานกลาาง ** อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: โครงสร้างต้นทุนและกำหนดราคา เพื่อการส่งออก, อบรม 2566, อบรมออนไลน์, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมหลักสูตร 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด