กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

รหัสหลักสูตร: 66273

จำนวนคนดู 1737 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

           ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการจัดการผลิตที่เปลี่ยนไป จากการผลิตเพื่อเก็บ Stock มาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Make to Order) ทำให้ระบบการผลิตต่าง ๆมีแนวทางการจัดการผลิตเป็นการผลิตแบบพอดี (Just for sale manufacturing) โดยสภาวะโลกธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องของ Speed เพื่อปรับไปสู่ระบบการผลิตแบบพอดี (Just in Case) และส่งผลให้การจัดซื้อต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เป็นการจัดซื้อในลักษณะทันเวลาพอดี (Just in Time Purchasing)

           การจัดซื้อแบบทันเวลาหรือการจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องคำนึงถึง “EOQ” หรือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด รวมถึงการที่จะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อคุณภาพที่ถูกต้องของสินค้า (Right Quality) ราคาที่เหมาะสม (Right Price) ภายใต้เงื่อนเวลาที่ตรงกับเป้าประสงค์ (Right Time) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดการแข่งขันสูงทางธุรกิจ


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม
   2. เพื่อสามารถเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
   3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคัดเลือกคู่ค้าหรือ Supplier ได้ตามที่ต้องการ
   4. เพื่อลดต้นทุนปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร
     1. การจัดซื้อแบบ Just in Time กับ Just in Case
     2. การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่าง ๆให้เหมาะสม
     3. การจัดทำ Supplier List และ Approved Vendor List (AVL)
     4. หลักการและวิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5. การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC (ABC Analysis)
     6. การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Oder Quantity :EOQ)
     7. การคำนวณจุดสั่งซื้อซ้ำ (Re-order point)
     8. Safety Stock กับปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย
     9. แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning : MRP)
     10. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

วิธีการสัมมนา   

   - การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
    - กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา, กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด