หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตบริการที่มุ่งมั่น (Customer Care With Strong Service Mind)

รหัสหลักสูตร: 67638

จำนวนคนดู 197 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตบริการที่มุ่งมั่น (Customer Care With Strong Service Mind)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

               การใส่ใจลูกค้า (Customer Care) และการมีหัวใจบริการการบริการ (Service Mind) เป็นหัวใจสําคัญ ที่จะทํา ให้สร้างรายได้ระยะยาวแก่องค์กร ด้วยการบริการลูกค้าอันน่าประทับใจ จะช่วยสร้างความพอใจในระดับลึกแก่ลูกค้าเพิ่มความรู้สึกอิ่มเอม สร้างสรรค์รอยยิ้ม และทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเนื่อง การให้พนักงานบริการเพิ่ม เสริม (Re-skills/Up-Skills) ทักษะงานบริการ จะทําให้พนักงานสามารรถนําเทคนิคและวิธีการบริการมาใช้ได้ในทุก ๆ วัน มีความสามารถในการแก้ไขเหตุขัดข้องตามธรรมชาติของงานบริการ เช่น

 • นึกว่าการสร้าง “ทําตามสั่ง” คือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • คิดว่าการมีจิตใจให้บริการ (Service Mind) นั่นเพียงพอแล้วต่อการเป็นพนักงานบริการที่ดี
 • ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านในรูปแบบเดียวกันแต่ประเภทของลูกค้าล้วนต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกัน
 • คิดว่าการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ข้อมูลให้มากที่สุด
 • ขาดรูปแบบการบริการที่เป็นมาตรฐาน ที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพในการบริการ
 • พนักงานมีใจบริการ แต่ขาดบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการอย่างมืออาชีพ
 • ขาดความสามารถในการคงหัวใจที่รักบริการและการสร้างกําลังใจในการบริการ    

            หลักสูตร Customer Care With Strong Service Mind จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวคิด เทคนิคและเคล็ดลับดีที่จะช่วยให้พนักงานบริการ มีทักษะเพื่อพัฒนาแนวคิดแห่งหัวใจบริการ และสามารถส่งต่อเป็นงานบริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างลูกค้าระยะยาวให้แก่องค์กร และส่วนสําคัญคือพนักงานผู้ให้บริการมีความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่ฝ่าย Customer Service เท่านั้นหากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการ จะรู้สึกที่ดี มีความภาคภูมิใจกับความสําเร็จที่สร้างขึ้นร่วมกัน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ส่งต่อ Service Mind ทั้งหัวใจและวิธีการเป็นเลิศด้านการบริการด้วยองค์ประกอบทั้งสองประการ คือ จิตใจให้บริการ (Service Mind) ความต้องการ พื้นฐานและอารมณ์พื้นฐานของคน และ เทคนิคในการส่งมอบการบริการ (Service Delivery Techniques)
 • Smart Personality for Magic Service มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยมการสร้างความประทับใจแรกพบ ที่สร้างได้จริง และทำอย่างไรให้ตราตรึง มีบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสมกับงานบริการ ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่าอิริยาบถ การสนทนา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นมิตร และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของเรา (SMART Personality)
 • Smart Communication for Magic Service สื่อสารอย่างไรให้ตราตรึงสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟังด้วยหัวใจ และการพูดหรือบทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงความละเมียดละไมในการบริการ (Effective Communication in Service)
 • Human needs Human Types เพราะลูกค้าไม่เหมือนกันแยกแยะความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำ (Customer Uniqueness)
 • Service Design เพื่อการบริการดีเลิศเสมอต้นเสมอปลายสามารถสร้างรูปแบบและขั้นตอนในการส่งมอบการบริการที่เป็นมาตรฐาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ (Service Design for WOW!!! Service)
 • Legendary Service บริการอย่างไรให้เป็นตำนานครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการเราอีก และที่สำคัญ บอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตด้วยเคล็ดลับ “การบริการให้เป็นตำนาน” (Legendary Service)
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงาน เจ้าหน้าที่บริการระดับปฏิบัติการ หัวหน้างานบริการ
 • องค์กรที่ต้องการเพิ่มเครื่องมือด้านการสื่อสาร และบุคลิกภาพในการบริการให้แก่พนักงาน
 • องค์กรที่ต้องการการ re-skills / upskills ทักษะงานบริการ
 • องค์กรที่ต้องการเสริมความน่าประทับใจในงานบริการ ให้เป็นการบริการชั้นเลิศ
 • องค์กรที่ต้องการสร้างทักษะการวางหัวใจแบบนักบริการ (Service Mind)
 • องค์กรที่ต้องการสร้างทักษะการแสดงออกด้านการใส่ใจลูกค้า (Customer Care) ที่ได้มาตรฐาน น่าประทับใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตบริการที่มุ่งมั่น (Customer Care With Strong Service Mind)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Service mind, จิตใจให้บริการ, การบริการ, วาจาต้องใจ, การฟังด้วยหัวใจ, สื่อสารกับลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต