เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคการขายขั้นเทพกับลูกค้ายุค 4.0 ( Selling Techniques )

รหัสหลักสูตร: 66647

จำนวนคนดู 76 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการขายขั้นเทพกับลูกค้ายุค 4.0 ( Selling Techniques )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดและการขายได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริการแฝงการขาย ที่ทำพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น เช่น ออนไลน์ หรือช่องทางขายตรง การขายหน้าร้านแบบเพื่อนขาย แต่ถ้าท่านต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนหรือมั่นคงนั้น การขายก็ยังเป็นรูปแบบที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการหรือผู้ให้จากใจจริง(Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำและอาจทำได้เพียงครั้งเดียว และหายไปเลย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีการอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง การใช้เวลาอันจำกัดเพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อแต่ไม่กดดัน รวมถึงเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียน ๆ โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการเปิดและปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้าต้องมีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ  เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Upselling) เป็นเทคนิคพิเศษที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความต้องการซื้อของลูกค้าให้เกิดขึ้นชั่วขณะ
     ผู้เข้าอบรม จะรู้สึกถึงความสนุกสนานในการอบรม ตื่นตัว ไม่รู้สึกง่วง เพราะผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมในการ คิด ทำ กิจกรรมตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่วิทยากรใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ในงานได้จริง  ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการปิดการขายและวิธีในการเพิ่มยอดขาย ตามลักษณะของลูกค้าและธุรกิจแต่ละประเภท
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพอย่างแท้จริง
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ
   3.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ
   4.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้
   5.  ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด
   6.  วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบันได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม

 Day 1 ( ระดับที่1)

   กิจกรรมละลายพฤติกรรม
     1.  นักขายยุคเก่า VS นักขาย 4.0
     2.  มุมมองความต้องการของลูกค้ายุค 4.0
     3.  รูปแบบการขาย Outside In และ Inside Out
     4.  คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
Workshop
     5.  ทัศนคติของนักขายที่สำเร็จ
     6.  วิถีปฏิบัตินักขายร้อยล้าน
     7.  รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (ฝึกการวิเคราะห์ลูกค้า)
Workshop
     8.  การสร้างจุดสนใจและเสน่ห์ในนักขาย
     9.  เทคนิคการพูด ฟัง นำเสนอ ขั้นเทพ
     10.  การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอสินค้าและบริการ
Workshop
     11.  เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ
     12.  การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า
Workshop
     13.  สรุปเนื้อหาโดยรวม

     14.  Q&A

Day 2

  ฝึกการขายด้วยโจทย์ต่างๆ และเทคนิคขั้นเทพ Workshop Day
     1.  Ice Breaker
     2.  สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ
     3.  การเตรียมตัวก่อนการขาย (Preparation)
     4.  การเปิดการขาย (Opening)
     5.  การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Exploring)
Workshop
     6.  การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Presenting) 
     7.  การขจัดข้อโต้แย้ง (Objection handling)
     8.  การปิดการขาย (Sales Closing)
     9.  การบริการหลังการขาย (After Sales Service)
Workshop
     10.  Systematic selling
     11.  Case Problems
     12.  ประเภทของนักซื้อ
     13.  กิจกรรม Talking and Sharing
Workshop 1 ครั้ง
     14.  Workshop:  เทคนิคการขายกับสไตล์ลูกค้าแต่ละประเภท
     15.  วิทยากรเพิ่มเติมความรู้และเทคนิคประกอบการทำกิจกรรม
     16.  สรุปเนื้อหาโดยรวม17.    Q&A

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหารงานขาย
-    ผู้จัดการงานขาย
-    หัวหน้างานขาย
-    พนักงานขายทุกระดับ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการขายขั้นเทพกับลูกค้ายุค 4.0 ( Selling Techniques )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขายขั้นเทพกับลูกค้ายุค 4.0, Selling Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด