หลักสูตร ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Requirement)

รหัสหลักสูตร: 66690

จำนวนคนดู 871 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Requirement)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้มาตรฐานใหม่เป็น ISO 14001:2015 โดยโครงสร้างของข้อกําหนดจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ดังนั้นจึงจําเป็นต้องศึกษาหลักการประยุกต์ใช้และหลักการบริหารที่จําเป็นต้องเพิ่ม เติมจากเดิม ดังนั้นการศึกษา ISO 14001:2015 จึงถือเป็นการเตรียมตัวที่ตรงประเด็นที่สุดในช่วงเวลาของการปรับบตัวสู่ธุรกิจทศวรรษใหม่


วัตถุประสงค์
   1.  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
   2.  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้
   3.  เข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อยกระดับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1.  แนวคิดพื้นฐาน และ โครงสร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
   2.  ประเด็นและสาระสำคัญของระบบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   3.  การประยุกต์ใช้ ข้อกําหนด ISO 14001:2015 (ข้อ 4-6)
   4.  การประยุกต์ใช้ ข้อกําหนด ISO 14001:2015 (ข้อ 7-10)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
        •  สถานะปัจจุบันของ ISO 14001:2015
        •  แนวคิดพื้นฐานของระบบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
        •  โครงสร้างคำศัพท์ แนวคิด และหลักการใหม่ ใน ISO 14001:2015
        •  ข้อกำหนด ISO 14001:2015
        •  เครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนด

วิทยากร
ดูประวัติ

นพดล นุชพินิจ

อบรมสำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

เป็นผู้เชียวชาญและได้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ตั้งแต่มาตรฐาน ISO 9001 version ปี 1994 เป็นต้นมา รวมถึงหลักการบริหาร, ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- สําหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร
- คณะทํางานที่ต้องการนํามาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในองค์กรด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Requirement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015, ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015, ISO 14001:2015 Requirement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล