หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต ( APQP & PPAP )

รหัสหลักสูตร: 66709

จำนวนคนดู 850 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต  ( APQP & PPAP )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     หลังจากที่ได้รับ Drawing ชิ้นงานตัวอย่าง และข้อกำหนดต่างๆ จากลูกค้าแล้ว ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้รับจ้างช่วงผลิต Suppliers นั้นในแต่ละขั้นตอน มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิต ขั้นตอนการ Trial ในแต่ละเฟส ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ (ทางกายภาพและสารปนเปื้อน) การยืนยันกระบวนการผลิต ไปจนถึง Mass Production และที่สำคัญคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ดังนั้น AIAG จึงได้จัดทำข้อกำหนด การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)  ขึ้นมาเพื่อให้ผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers) ทุกลำดับขั้นได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในองค์กรตามข้อกำหนด ISO/TS 16949 (IATF 16949)  
     หลังจากที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual
ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการดำเนินการขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ APQP ตามข้อกำหนด AIAG
   2.  เพื่อให้เข้าใจและทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ APQP & PPAP
   3.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เอกสาร APQP & PPAP ได้อย่างถูกต้อง
   4.  เพื่อให้สามารถตีความข้อกำหนด APQP & PPAP ตาม AIAG Manualได้อย่างถูกต้อง
   5.  สามารถจัดทำเอกสาร APQP & PPAP ตาม AIAG Manual ได้อย่างถูกต้อง
   6.  เข้าใจข้อกำหนดการควบคุม ทดสอบ และรายงาน สารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
   1.  ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ  Advance Product Quality Planning (APQP)
   2.  วัตถุประสงค์ของ  Advance Product Quality Planning (APQP)
   3.  ความหมายหมายของ  Advance Product Quality Planning (APQP)
   4.  ขั้นตอนการดำเนินการ  Advance Product Quality Planning (APQP)
             -    Phase 1 : การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน  (Plan and Define program)
             -    Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development)
             -    Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)
             -    Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)
             -    Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข Mass Production and Ramp up activity
   5.  ขั้นตอนการดำเนินการ  Advance Product Quality Planning (APQP) (ต่อ)
              -    Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)
              -    Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)
              -    Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข Mass Production and Ramp up activity
   6.  การยื่น PPAP
   7.  การผลิตสำหรับ PPAP
   8.  PPAP Requirements (AIAG Manual)
   9.  กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต
   10.  เมื่อใดที่ต้องแจ้งลูกค้า
   11.  ระดับการส่งมอบ
   12.  สถานการณ์ยอมรับการส่งมอบชิ้นส่วน
   13.  ข้อกำหนดการควบคุมและการทดสอบสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
               -    ELV, RoHS/REACH, IMDS, PFOS/PFOA, DMF, Conflict Mineral, CFO, CFP Life Cycle Assessment (LCA)
   14.  การจัดเก็บเอกสาร
   15.  การประยุกต์และบูรณการเอกสาร APQP ร่วมกับ PPAP
   16.  กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
   17.  ถาม - ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต ( APQP & PPAP )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า, กระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต, APQP & PPAP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้