หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 M ในกระบวนการผลิต

รหัสหลักสูตร: 66724

จำนวนคนดู 1054 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 M ในกระบวนการผลิต
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (Man: คน, Method: วิธีการ, Machine: เครื่องจักร, Material: วัตถุดิบ) เป็นสิ่งสำคัญและเป็นตัวแปรในการผลิตสินค้าให้ได้ตามปริมาณและส่งมอบได้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด เราจึงควรให้ความสำคัญกับการควบคุมปัจจัยทั้ง 4 นี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับในแต่ละองค์กรในการบริหารจัดการความต้องการ ความสามารถ และการติดตามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิตได้ อันเนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดการณ์ไว้แล้วและที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตหรือสูตรการผลิตสินค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทั้งตัวลูกค้าและคู่ค้าเองก็ตาม ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 นี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในผลผลิตที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยการลดความแปรปรวนและผลกระทบให้ลดลง โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมให้การผลิตให้มีคุณภาพที่ดีตรงตามที่ลูกค้ากำหนด ด้วยความสม่ำเสมอ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนการผลิตด้วยการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    


วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ด้วยการลดความแปรปรวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทั้ง 4 ในการผลิตสินค้า

2. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าด้วยการบริหารจัดการและควบคุมปัจจัยทั้ง 4 ได้อย่างต่อเนื่อง

3. สามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและจัดส่งได้ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด

4. สร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าขององค์กรในสายตาของลูกค้าได้เพิ่ม

5. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ได้อย่างถูกต้อง

6. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิต ลดของเสียได้อย่างได้ผล

7. มีมาตรฐานการผลิตที่ดี และมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

8. สามารถผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
-  ความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ด้าน วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ

-  กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ด้าน

-  กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ด้าน

-  ข้อมูลและเอกสารแบบฟอร์มในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ด้าน

  •  เครื่องมือในการควบคุมปัจจัยทั้ง 4 ด้านของการผลิต (FMEA, QCC & QC 7 Tools, Poka Yoke, Kaizen, 5S, Standardized Work, TPM)
  •  การบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ด้าน
  •  กรณีศึกษา (Case Study)


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 M ในกระบวนการผลิต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหาร, การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด