หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนการวางแผนการผลิต

รหัสหลักสูตร: 66778

จำนวนคนดู 644 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนการวางแผนการผลิต
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว องค์กรจะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าในกระบวนการผลิต นั้นก็กิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุน เช่น การให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องโครงสร้างต้นทุนการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตโดยใช้หลักการ PDCA เพื่อบริหารงานระยะเวลาที่ใช้การผลิตอย่างเหมาะสมตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุนในการกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดของเสียต่างๆ เพราะการวางแผนการผลิตที่ดี รายได้ของบริษัทฯมากจาก 2 ปัจจัย เช่น กำไรจาการขาย กำไรจาการบริหารงาน

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนการวางแผนการผลิต

          2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทที่สำคัญในการบริหารการผลิต การบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

          •Coaching Process

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •Check-in เพื่อสร้าง Growth mindset ในกระบวนการการเรียนรู้เชิงบวก

          •ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรคืออะไร

          •อะไรที่เป็นปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิต

          •Workshop 1 : วิเคราะห์ปัจจัยใดที่เป็นปัญหาในกระบวนการผลิต

          •ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

          •โครงสร้างต้นทุนของกระบวนการผลิต

          •Workshop 2: วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

          •ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

          •เรียนรู้หลักการผลิตด้วย SIPOC Model

          •การวางแผนการผลิตตามหลัก PDCA

          •เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                    5 ส,Kaizen , 8 waste, QCC, Poka-Yoke ,Visual Control

          •Workshop 3: การนำเครื่องมือต่างๆมาลดต้นทุน

          •สรุปการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ระดับหัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนการวางแผนการผลิต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนการวางแผ, อบรม 2566, หลักสูตรอบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมออนไลน์ 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด