หลักสูตรอบรม การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (WI : Work Instruction)

รหัสหลักสูตร: 66779

จำนวนคนดู 1633 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม  การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (WI : Work Instruction)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          กระบวนการของงานในองค์กรอาจมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ส่วนงาน ทราบและเข้าใจการเชื่อมโยงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และมีความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดของงานได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนำสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

          2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานในส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร

          3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%

          • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 หลักการและเหตุผลในการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

          •เหตุผล และความสำคัญในการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

          •ความหมาย โครงสร้าง และสัญลักษณ์ของในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

          •หลักในการเขียนผังงาน (Flow Chart)

          •โครงสร้างการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

          •Work shop

Module 2 วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

          •การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ที่ดี

          •ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและการใช้งาน

          •ฝึกการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน

Module 3 วิธีการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

          •ความหมายของวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

          •การเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ดี

          •ฝึกการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในแต่ละส่วนงาน

          •เมื่อใดที่ต้องปรับปรุงเอกสาร และทำอย่างไร

          •เทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

          •สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย (Target Participants)

          •บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (WI : Work Instruction)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การเขียน Flow chart, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมหลักสูตร 2566, หลักสูตรอบรม 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด