หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จขององค์กร The Power of Motivation for Working

รหัสหลักสูตร: 67049

จำนวนคนดู 654 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จขององค์กร The Power of Motivation for Working
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายเข้ามาในช่วงหนึ่งของชีวิตการทำงานหลายๆ ครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงาน และชีวิตส่วนตัวส่งผลต่อการเดินหน้าสู่เป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นหาจุดเด่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มคุณค่าในตัวเองหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นช่วงเวลาดีๆ ของชีวิตการทำงานในทีมที่มีความหมายที่มีคุณค่าเติมกำลังใจเพิ่มพลังให้ก้าวเดินได้อย่างแข็งแรง เรียนรู้สร้างคุณค่าสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างที่สามารถสร้างสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างได้ทุกๆ วันพร้อมทั้งยังสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และมีความสุขได้ทุกๆจังหวะของชีวิตในการทำงานด้วยความสำคัญของการรู้จักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเอง และรู้จักเคารพคนอื่น

     หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ ผู้เข้าอบรมมีสุขภาพจิตที่ดีสุขใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการคนอื่น และสบายใจเมื่อได้รับสิ่งดีๆ จากคนอื่นกระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรทั้งนี้เมื่อจบการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญได้มาขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าดีๆ ของตัวเองกระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

2.เพื่อเรียนรู้และพาตัวเองได้มองเห็นเป้าหมายในอนาคตที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้

3.เพื่อเรียนรู้การสื่อสารภาษาที่สร้างคุณค่าดีๆ กับคนรอบข้างสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง

4.เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างสุขให้ตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียด และมีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว

หัวข้ออบรมสัมมนา
•กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อลดความขัดแย้งดึงศักยภาพด้วยการทำงานเชิงรุก

•การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี สู่การปรับใช้ในพนักงาน

•Overview Leading & Change

•Happiness MindsetG&F mindset Change

•Pro Communication for Smart Teamสื่อสารแบบนักทำงานเชิงรุก

•Continuous Improvement

•continuous improvement process stages

•Inspirations to success

•กิจกรรมกลุ่ม

•สรุปเนื้อหารการอบรม จบการบรรยาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

1.กิจกรรม แตกต่างอย่างสันติ เพื่อการสร้างทีมด้วยการใช้ความคิดที่แตกต่างอย่างสันติ โดยการเลือกความสุข 2 ประเภทวิทยากรจะแจกโจทย์ให้เลือกเป็นความลับ วัตถุประสงค์เพื่อค้าหาความแตกต่างด้านความคิด แต่เชื่อมโยงด้วยการสร้างความสัมพันธ์ด้วยสันติโดยกิจกรรมนี้จะทำให้เกิดทีมขึ้นเป็น 2 ทีมเพื่อดำเนินกิจกรรมและเรียนรู้ตามรายละเอียดแต่ละหัวข้อต่อไป

2.เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง Responsibility Awareness, Mindset

3.เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ กับชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน

4.ทัศนคติในการทำงานทีตั้งความสุขเป็นเป้าหมายและความสำเร็จเป็นปลายทางเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน (เริ่มต้นด้วยกิจกรรมและสรุปเนื้อหาด้วยการบรรยาย)

 •    Being ตัวตนที่เติบโต
 •    Beliefs ความเชื่อทรงพลัง
 •    Fears ความกลัวที่ฉุดรั้ง
 •    Be + Do + Have
 •    Good for me and good for others สุขใจเมื่อเป็นผู้ให้ สบายใจเมื่อเป็นผู้รับ

5.การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน.เชิงรุก (เริ่มต้นด้วยกิจกรรมและสรุปเนื้อหาด้วยการบรรยาย)

 •    เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (เธอ ฉัน เรา รัก และแบ่งปัน)
 •    เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ
 •    เทคนิคการสื่อสารเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน

6.กระตุ้นต่อมคิดเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (เล่า และแชร์). ประกระบวนการทำงานรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้แบบรู้รับปรับเปลี่ยนสู่ผู้ชำนาญการ เรียนรู้ด้วยกิจกรรม จดจำง่าย The 4 stages of continuous improvement

 •    Plan
 •    Doing
 •    Check
 •    Action

ด้วยการทำกิจกรรมเปิดป้ายโจทย์เจ้าปัญหา และนำความรู้จาก Continuous Improvement มาประยุกต์ใช้ที่สนุกสนาน

7.เพิ่มศักยภาพทีมงานด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่วนบุคคล สู่เป้าหมายรวมขององค์กร (ดู VDO Clip และตีความหมาย เพื่อการนำไปใช้ชีวิตจริง)

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จขององค์กร The Power of Motivation for Working
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Overview Leading & Change, Happiness MindsetG&F mindset Change, Pro Communication for Smart Team, Continuous Improvement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด