บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

การบริหารหนี้ การวางแผนการเงินและการออม อย่างคล่องตัว (Personal Debt and Finance Management)

รหัสหลักสูตร: 67100

จำนวนคนดู 637 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารหนี้ การวางแผนการเงินและการออม อย่างคล่องตัว (Personal Debt and Finance Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในยุคที่บัตรเครดิตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเพราะง่ายและสะดวกในการใช้จ่ายแทนเงินสดแถมมีความคุ้มค่าจากโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเครดิตเงินคืนรวมถึงมีระบบผ่อนจ่ายแบบสบายๆ ดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีมีวินัยก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อการใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อที่ขาดวินัยทำให้การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนทางการเงินที่ต้องการมีความมั่นคงและเกิดประโยชน์มากกว่าการใช้จ่ายอย่างขาดการวางแผนที่ดี


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินและการบริหารจัดการสภาพคล่อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับการบริหารหนี้สิน


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ความรู้ด้านหนี้,การเงิน,การลงทุน

วิเคราะห์การเงินครบทุกมิติในด้านข้องหนี้ รายรับ รายจ่าย เพื่อการจัดสรรเงินให้เกิดสภาพคล่อง โดยใช้ทฤษฎี (Financial Pyramid)

2.การจัดการหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย

ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและความจำเป็นของหนี้ที่เกิดประโยชน์และที่ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียปลูกฝัง Mindsetที่ดีเป็นการป้องกันการเกิดหนี้

3.การวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ

ขั้นตอนการวางแผนทาง

1.ประเมินฐานะการเงิน

2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

3.จัดทำแผนการเงินอย่างเหมาะสม

4.ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

5.ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์

ความรู้ด้านการออมเพื่อทางเลือกส่วนบุคคล

•ความหมายของการออมเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่ง

•ประเภทของการออม

-ออมระยะสั้น

-ออมระยะยาว

•กฏการประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุน

•แบบฝึกหัดการออมเพื่อความมั่งคั่งตามทฤษฎีพีระมิด

•แบบทดสอบการออมเพื่อการลงทุน 

•นานาทัศนคติกับมถมมุมการออม 4ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

1.ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจสภาพการเงินส่วนบุคคลของตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานการวางแผนทางการเงินแบบมืออาชีพ

2.ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินเชิงลึกด้วยตนเองได้

3.ใช้ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินของ BOT โดยการยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนทางด้านบวกและด้านลบที่จะส่งผลกระทบโดยตรงหากขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1.  บุคคลทั่วไป
  2.  ผู้ที่สนใจเรื่องการเงิน
  3.  ผู้บริหาร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารหนี้ การวางแผนการเงินและการออม อย่างคล่องตัว (Personal Debt and Finance Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารหนี้และการวางแผนการเงินอย่างคล่องตัว, ความรู้ด้านหนี้,การเงิน,การลงทุน, การจัดการหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย, การวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล