การบริหารหนี้ การวางแผนการเงินและการออม อย่างคล่องตัว (Personal Debt and Finance Management)

รหัสหลักสูตร: 67100

จำนวนคนดู 854 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารหนี้ การวางแผนการเงินและการออม อย่างคล่องตัว (Personal Debt and Finance Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในยุคที่บัตรเครดิตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเพราะง่ายและสะดวกในการใช้จ่ายแทนเงินสดแถมมีความคุ้มค่าจากโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเครดิตเงินคืน
รวมถึงมีระบบผ่อนจ่ายแบบสบายๆ ดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีมีวินัยก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อการใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อ
ที่ขาดวินัยทำให้การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนทางการเงินที่ต้องการมีความมั่นคงและเกิดประโยชน์มากกว่าการใช้จ่าย
อย่างขาดการวางแผนที่ดี


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินและการบริหารจัดการสภาพคล่อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับการบริหารหนี้สิน

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ความรู้ด้านหนี้,การเงิน,การลงทุน

 • วิเคราะห์การเงินครบทุกมิติในด้านข้องหนี้ รายรับ รายจ่าย เพื่อการจัดสรรเงินให้เกิดสภาพคล่อง โดยใช้ทฤษฎี (Financial Pyramid)

2.การจัดการหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและความจำเป็นของหนี้ที่เกิดประโยชน์และที่ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียปลูกฝัง Mindsetที่ดีเป็นการป้องกันการเกิดหนี้

3.การวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ

 • ขั้นตอนการวางแผนทาง

             - ประเมินฐานะการเงิน

             - ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

             - จัดทำแผนการเงินอย่างเหมาะสม

             - ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

             - ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์

 • ความรู้ด้านการออมเพื่อทางเลือกส่วนบุคคล
 • ความหมายของการออมเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่ง
 • ประเภทของการออม

             - ออมระยะสั้น

             - ออมระยะยาว

 • กฏการประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุน
 • แบบฝึกหัดการออมเพื่อความมั่งคั่งตามทฤษฎีพีระมิด
 • แบบทดสอบการออมเพื่อการลงทุน 
 • นานาทัศนคติกับมถมมุมการออม 4ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจสภาพการเงินส่วนบุคคลของตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานการวางแผนทางการเงินแบบมืออาชีพ
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินเชิงลึกด้วยตนเองได้
 3. ใช้ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินของ BOT โดยการยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนทางด้านบวกและด้านลบที่จะส่งผลกระทบโดยตรง
  หากขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1.  บุคคลทั่วไป
 2.  ผู้ที่สนใจเรื่องการเงิน
 3.  ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารหนี้ การวางแผนการเงินและการออม อย่างคล่องตัว (Personal Debt and Finance Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารหนี้และการวางแผนการเงินอย่างคล่องตัว, ความรู้ด้านหนี้,การเงิน,การลงทุน, การจัดการหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย, การวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต