หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Purchaser + new world order)

รหัสหลักสูตร: 67502

จำนวนคนดู 383 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Purchaser + new world order)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          New World Order หมายถึง สถานการณ์ของโลก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ที่มีปัญหาจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสงคราม มันได้ก่อให้การเปลี่ยนแปลง ในหลายๆเรื่อง ที่ได้แก่ กฎข้อบังคับเรื่องสิ่งแวดล้อม / เศรษฐกิจตกต่ำ / การกีดกันทางการค้า การแบ่งค่ายแบ่งขั้ว ทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดกระทบกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ที่นักจัดซื้อต้องรู้

        ผมจึงได้เพิ่มเนื้อหาเหล่านี้เข้าไป เพื่อให้นักจัดซื้อต่างประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ และเนื้อหาที่เพิ่มเติมได้แก่ :

 • Environment : การจัดซื้อ ที่คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 • New network for Finance Telecommunication : การเกิดของระบบการเงินใหม่ที่จะเป็นคู่ขนานกับระบบSWIFT !
 • Ex-change Study : การจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน
 • Remark : New World Order ความหมาย อ้างอิงตาม เอกสารจากงาน เสวนา morning talk ครั้งที่ 3 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 14 มิ.ย 2565

         การจัดซื้อ-ต่างประเทศ ทุกองค์กรสามารถเริ่มต้น ด้วยการมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แต่ว่าการสื่อสารได้ ก็ถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น

         การจะเป็น นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Purchaser) จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง ธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) และ เทคนิคในการจัดซื้อต่างประเทศ (Oversea purchasing technique) ซึ่งประกอบด้วย

 • คำศัพท์ และเงื่อนไข (Technical terms) ที่เอามาใช้ในการสื่อสาร ซึ่งมีการใช้ตัวย่อ (Abbreviations) และมีความหมายเฉพาะ ที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในการนำมาใช้งาน
 • กระบวนการในการสั่งซื้อ / การชำระเงิน / การขนส่ง ที่แตกต่างไปจากการจัดซื้อในประเทศ ที่จำเป็นต้องรู้ และต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติงานทั้งหมดได้
 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax privilege) เพื่อให้ได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นในอากรนำเข้า จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิประโยชน์ ที่มีหลายรูปแบบ
 • ข้อควรระวัง และปัญหาในการทำงาน ที่ต้องรู้ก่อน ดีกว่าการไปลองผิดลองถูก เพราะความสูญเสียจะไม่ใช่หลักหมื่น

หัวข้ออบรมสัมมนา
 A. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade)

 • ประเภทของการค้าระหว่างประเทศ (Type of International Trade)
 • องค์ประกอบ 8 ข้อของ ธุรกิจระหว่างประเทศ (8 topics for International Trade)
 • International trade กับ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

B. องค์ประกอบทั้ง 8 ข้อของ ธุรกิจระหว่างประเทศ (8 topics for International Trade)

1.ผู้เกี่ยวข้อง (Concern Party) : มีใครเกี่ยวข้องบ้าง !

 • Import Flow Chart : แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Privilege) ที่คุณต้องรู้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ได้แก่ FTA / AFTA / 19 bis / BOI / other
 • RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ AEC + 5 จะนำมาใช้ได้อย่างไร
 • CLMV กลุ่มประเทศ ที่ต้องตรวจสอบก่อนการใช้สิทธิประโยชน์

3.สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency & Ex-change rate) : สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสกุลเงินต่างๆ

 • สกุลเงินตรา (Currency) : new world order ทำให้สกุลเงินอื่นๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
 • อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) : การควบคุม และป้องกัน (Exercises : A)

4.ข้อตกลงในการชำระ และวิธีการชำระเงิน (Payment Terms) :

 • Payment terms : รูปแบบการชำระเงินต่างๆ
 • Network for Money Transfer : การโอนชำระเงินระหว่างประเทศ ที่ได้แก่ SWIFT และระบบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • Payment terms table : การนำ payment มาเป็นข้อต่อรอง และข้อตกลงทางการค้า (Exercises : B)

5.การส่งมอบ และการโอนกรรมสิทธิ์ (Term of Delivery / Transfer of Risk) :

 • Trade Obligation : ข้อผูกพันต่างๆของผู้ซื้อ และผู้ขาย
 • INCOTERMS 2020 : เงื่อนไขที่เปลี่ยนไปจาก จะปฏิบัติอย่างไร !
 • Purchase offering : การเสนอซื้อ เราต้องพิจารณาอะไรบ้าง !

6.วิธีการสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Ordering Process & Document)

 • Purchasing Work flow
 • Concern Document : RFQ / Quotation / Proforma Invoice / Purchase Order

7.เอกสารเพื่อการขนส่ง (Shipping Document) : ได้เข้าใจถึงความสำคัญ และหน้าที่ของมัน

 • Main document : Invoice / Packing List / Delivery order
 • Miner Document : Certificate

8.ข้อตกลงการค้าแบบ L/C : เจาะลึกในรายละเอียดของ L/C

 • Letter of Credit (L/C) : L/C idea / Document Flow
 • Caution Point : ข้อควรระวังในการใช้ L/C !

C. การบริหารจัดการ การจัดซื้อระหว่างประเทศ (International Trade Management) :

 • การบริหารจัดการ : เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี
 • ข้อควรระวัง / คำแนะนำพิเศษต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ท่านผู้บริหาร, ผู้จัดการแผนก, เจ้าของธุรกิจ SME ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศมาก่อน แต่ต้องมาดูงานจัดซื้อต่างประเทศ ท่านสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนนี้ ไปใช้วางระบบงานได้เลย
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ที่รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศอยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นเป็น Manager / Supervisor
 • เจ้าหน้าที่ เก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศมาก่อน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Purchaser + new world order)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Tax Privilege, สิทธิประโยชน์ทางภาษี, AEC + 5, สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน, วิธีการชำระเงิน, การค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด