หลักสูตร Excellence Supervisory Skill ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ

รหัสหลักสูตร: 67602

จำนวนคนดู 117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Excellence Supervisory Skill ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           บนโลกยุคใหม่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลพนักงานขององค์กรในขั้นต้นก็คือ “หัวหน้างาน” ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนงาน ติดตามผลงาน และสอนงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

            หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้หัวหน้างานตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

            วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร "Excellence Supervisory Skill" (ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ) หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้หัวหน้างานตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1

  • เรียนรู้เข้าใจความแตกต่างระหว่างระหว่าง กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต(Growth Mindset)เข้าใจว่าเราพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ได้อย่างไร บนหลักการของสมอง (Neuroscience) ค้นพบกรอบความคิดที่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ จนทำให้ศักยภาพที่แท้ของคุณถูกปิดกั้น
  • หลักการสร้าง Growth Mindset (วิธีคิดแบบเติบโต) พลังสมอง และร่างกายเชิงบวก (Positive Mind & Body)โดย เริ่มต้นจากการเรียนรู้ และทำกิจกรรมแรกคือ S = Self and Team Awareness การรู้จักตนเอง และทีมงาน อย่างถ่องแท้ และรู้ถึงวิธี เสริมสร้างความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Values) และวิธีคิด (Mindset) ที่ดีในการทำงาน

Session 2

  • ทักษะการสื่อสาร การจูงใจคน (Motivation) เทคนิคการสื่อสาร ฟังและถามสำหรับหัวหน้างาน แนวทางสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเอง และทีมงาน ด้วย Growth Mindset เพื่อให้การทำงานของทีมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย แบบ SMART-D
  • จุดประกายเพื่อค้นหา Who am I ? และเรียนรู้เรื่องจริตของผู้นำ การใช้จุดแข็ง (Strenght) เพื่อมาใช้ในการทำงาน รวมถึงการสื่อสารประสานงานกับทีมงาน หรือส่วนงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์
  • Workshop สนุกสนานกับ การค้นหาตัวตนของเรา กับผู้นำ 4 ทิศ และจริต 6

Session 3

  • เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน การวิเคราะห์ประเภท หรือสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงวิเคราะห์ประเภท ของลูกน้องแต่ละแบบ เพื่อการ และสอนงาน เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching &Counseling) หลักการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่เพื่อการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
  • Workshop ฝึกปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติในการสอนงาน การ Coaching และการให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน

Session 4

  • การติดตามงาน การตำหนิ การชม เพื่อสร้างผลงานที่ดีตามเป้าหมาย การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้สงสรรค์เพื่อการพัฒนา (Constructive Feedback ) ด้วยเทคนิค 3S
  • ทักษะการจัดการอารมณ์ของตนเองและทีมงาน (EQ) รวมถึงของทีมงาน ขั้นตอน และเทคนิคในการจัดการประเด็นปัญหา การเข้าใจปัญหา การหาคำตอบที่สร้างสรรค์ รวมถึงหาแนวทาง บริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) เพื่อการทำงานแบบ งานได้ผล คนเป็นสุข
  • สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Excellence Supervisory Skill ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเป็นหัวหน้างาน, Supervisory Skill, วิธีคิดแบบเติบโต, การจูงใจคน, เทคนิคการสื่อสาร, SMART-D

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด