หลักสูตร การบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM:TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

รหัสหลักสูตร: 67708

จำนวนคนดู 110 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM:TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       ในโลกของการแข่งขัน ยุคดิจิทัล นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุกองค์กรบริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา |มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
โดยรวม(Overall Equipment Effectivenees:OEE) บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง เหนือคู่แข่งขันรายอื่น การเปลี่ยนแปลงการบริหารการผลิตที่ประสบความสำเร็จ อย่างหนึ่ง คือการนำระบบ
การบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมที่เรียกว่า TPM. หรือ TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE มาใช้ในองค์กร สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การเริ่มต้น อบรม ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ความพร้อม และมุ่งมั่น ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ แรงผลักดันที่มาจาก ผู้บริหาร หัวหน้า และพนักงานระดับผู้นำ(Key Man) ทุกคน ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม การสัมมนานี้
มุ่งเน้นการนำกลยุทธ์ จากประสบการณ์ตรง ที่เป็นที่ปรึกษา พัฒนาระบบให้กับองค์กร บริษัทชั้นนำ พร้อมตัวอย่าง วิดิโอ เข้าใจง่าย ทำให้ลดการสูญเสีย สูญเปล่า สร้างกำไร
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การแข่งขันในด้านการผลิต ยุคการค้าดิจิทัล

2.ความหมาย TPM

3.ความสูญเสียหลัก 16 ประการ

4.ความเป็นมาของ TPM

5.การเปลี่ยนแปลง 3 มิติของ TPM

6.ทำ TPM ไปทำไม ทำแล้วได้อะไร

7.กลยุทธ์ แนวคิด วิธีการดำเนินการ 8 เสาหลักของ TPM

  • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
  • การบำรุงรักษาตามแผน
  • การให้การศึกษาและอบรม
  • การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
  • การบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ
  • การควบคุมตั้งแต่การเริ่มต้น
  • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • การเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

8.ได้ประโยชน์อะไรจากการทำ TPM

9.เป้าหมายของ TPM และการวัดผลความสำเร็จ มีอะไรบ้าง

10.12 ขั้นตอนการตัดสินใจ ว่าท่านพร้อมจะพัฒนาองค์กรสู่ TPM หรือไม่

ตัวอย่าง การดำเนินการ วีดีโอ จากองค์กร บริษัท ชั้นนำ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้า พนักงานระดับผู้นำ

2.ฝ่ายพัฒนาระบบในองค์กร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM:TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การผลิต, ยุคการค้าดิจิทัล, TPM, การบำรุงรักษา, การบริหารการเพิ่มผลผลิต, การสูญเสีย สูญเปล่า สร้างกำไร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้