หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (SUPERISORY SKILLS FOR SMART SUPERVISOR)

รหัสหลักสูตร: 67731

จำนวนคนดู 62 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (SUPERISORY SKILLS FOR SMART SUPERVISOR)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่า
งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่า ลูกทีมขาดแรงจูงใจ หมดไฟ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากหัวหน้างานที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการ
เพราะหัวหน้างานส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนที่ทำงานเก่ง มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ แต่การเป็นหัวหน้างานชุดทักษะมันคนละชุดกับการเป็นพนักงาน

          หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
และสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

2.เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

3.เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)

 • การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
 • ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 • ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสูง

              -  ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)

              -  ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)

              -  เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Toolset)

 • Workshop: กรณีศึกษา “ภาวะผู้นำทีมงานของผู้นำยุคใหม่”
 • เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน (Trust Building Essential)

2.หัวหน้างานยุคใหม่กับการบริหารผลงานประสิทธิภาพสูง (Managing Performance

 • เข้าใจความแตกต่างของคน..จุดเริ่มต้นของการบริหารผลงานประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการบริหารผลงานที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อดึงศักยภาพทีมงานแต่ละ Style
 • ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานสำหรับผู้นำยุคใหม่

3.การพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน (Development)

 • เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “การโค้ชชิ่ง และ การสอนงาน”
 • การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละ Style
 • ฝึกทักษะการสอนงาน
 • ฝึกทักษะการให้คำปรึกษา
 • ฝึกทักษะการกระตุ้นจูง
 • ฝึกทักษะการโค้ชชิ่ง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน
 • จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 คน/รุ่น
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (SUPERISORY SKILLS FOR SMART SUPERVISOR)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำทีมงาน, การบริหาร, การจัดการทีมงาน, ผู้นำยุคใหม่, การโค้ชชิ่ง และ การสอนงาน, การสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด