หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคลัง Warehouse Operating & Inventory Control Techniques

รหัสหลักสูตร: 67737

จำนวนคนดู 78 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคลัง Warehouse Operating & Inventory Control Techniques
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การจัดการคลังสินค้าคือการบริหารจัดการการไหลของสินค้าในคลังสินค้า (Flow) ให้รวดเร็ว ไหลลื่น ไม่ติดขัดและควบคุมต้นทุนสินค้าคงคลังให้มีความเหมาะสม
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า และเพิ่มคุณค่าในการปฎิบัติงานภายในคลังสินค้า คลังสินค้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ ในการทำหน้าที่เป็น Buffer
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้าของลูกค้า จะทำหน้าที่จัดเก็บ รักษาสินค้าเพื่อเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ กับสินค้าที่มีการส่งมอบให้กับลูกค้า
หากการปฎิบัติงานและการจัดการคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการบริหารจัดการโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดคุณค่า
ตามที่ลูกค้าต้องการ และการที่มีต้นทุนสินค้าคงคลังที่มากจนเกินไป รวมถึงการมิได้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน
ล้วนส่งผลกระทบถึงธุรกิจและผลประโยชน์ขององค์กรทั้งสิ้น เราจึงควรเรียนรู้ถึงเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มผลประกอบการที่ดี ลดต้นทุนและเวลาของการดำเนินงานอย่างได้ผล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้พนักงานคลังสินค้าสามารถปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้พนักงานคลังสินค้าสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม

4.เพื่อให้พนักงานคลังสินค้าสามารถวัดผลการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

5.เพื่อให้พนักงานคลังสินค้าทราบถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและการมีสินค้าคงคลังในคลังสินค้า
 • การจัดพื้นที่คลังสินค้า กิจกรรมพื้นฐานของงานคลังสินค้า
 • การปรับปรุงพื้นที่การวางสินค้าบนพื้นคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล
 • การสร้างระบบและการพัฒนากระบวนการหยิบและบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ยอดเยี่ยม
 • 6 เครื่องมือที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์
 • การวิเคราะห์ความสำพันธ์ระหว่างการแบ่งประเภทสินค้าแบบต่าง ๆ (ABC, VED, FSN, HML, SDE)
 • ความสำคัญของการนับสต็อกสินค้า วิธีการนักสต็อกสินค้าและหลักการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 • 7 วิธีการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Physical Count & Cycle Count และวิธีของการควบคุมสต็อกให้เหมาะสม
 • การนับสต็อกแบบ Cycle Counting และ ขั้นตอนของการนับสต็อกแบบ Cycle Counting
 • วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card
 • เทคนิคการหยิบสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า
 • การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
 • การจัดทำมาตรฐาน 5ส. เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพในการทำงาน
 • 16 IoT และ AI กับการจัดการคลังสินค้ายุค Logistics 4.0
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฝายคลังสินค้าสำเร็จรูป คลังสินค้าวัตถุดิบ คลังสินค้าพัสดุ และผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคลัง Warehouse Operating & Inventory Control Techniques
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการคลังสินค้า, คลังสินค้า, กระบวนการหยิบ, การนับสต็อกสินค้า, หลักการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง, ควบคุมสต็อก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด