ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skills

รหัสหลักสูตร: 65991

จำนวนคนดู 750 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ  Professional Training Officer Skills
รอบที่

1

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 7 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training


วัตถุประสงค์

   1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร

   2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม

   3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

   4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

          1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม

          3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ

          4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

                - การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม

                - การกล่าวเปิดการอบรม

                - การกล่าวแนะนำวิทยากร

                - การกล่าวขอบคุณวิทยากร

                - การกล่าวปิดการอบรม

         5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

         6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม

         7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม

         8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม

         9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น

         10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา

         11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร

         12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)

                 - การเตรียมการก่อนการอบรม

                 - การอำนวยการระหว่างอบรม

                 - การจัดการหลังการฝึกอบรม

          13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)

                 - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม

                 - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม

                 - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

                 - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม

                 - สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม

                 - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร

          14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย 

           - กิจกรรม และเกม 

           - การแสดงออก

           - กลุ่มสัมพันธ์ 

           - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ, Professional Training Officer Skills, อบรม ออนไลน์, อบรม ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาช, อบรม เจ้าหนี้ที่ฝึกอบรม, อบรม Professional Training Officer Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด