หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPIs And Competency Strategic)

รหัสหลักสูตร: 44542

จำนวนคนดู 973 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
         KPIs(Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดผลงานหลักและ สมรรถนะ (Competency) หรือบางท่านเรียกความสามารถ คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการ ให้คนเก่ง เห็นผลงาน (Productivity) ทำให้องค์กร สร้างคนได้ตรงกับงาน คนทำงานมีเป้าหมาย ตามนโยบาย มีความมุ่งมั่น ค้นหาความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละบุคคล เมื่อสามารถแยกระดับการพัฒนาได้แล้ว ย่อมเกิดรูปแบบการพัฒนาแต่ละบุคคล วางแผนการพัฒนารายบุคคล( Individual Development Plan) วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถ ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง (Position) ระดับ (Level) งาน องค์กรมีระบบพัฒนาคน งานอย่างต่อเนื่อง

          หลักสูตร "กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ" นี้ เหมาะสำหรับ องค์กรที่ไม่เคยจัดทำ หรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง เกิดปัญหาต่างๆ เช่น รอยต่อ ช่องว่างการประสานงาน เก็บตัวชี้วัดไม่ได้จริง หากเข้าอบรมแล้วจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ หลักการจัดทำระบบประเมินผลงาน (Performance Appraisal) ที่ดี อย่างง่าย มีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ (Quantity) และ เชิงคุณภาพ (Quality) น่าเชื่อถือ เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านระบบประเมินผล เน้น Workshop รายบุคคล เข้าใจง่ายและมีระบบติดตามผลการนำไปใช้หลังอบรมทุกองค์กร

________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/index.php

Download รายละเอียดหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_outline.php

Download ใบสมัครหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_app.php


Download ใบโบร์ชัว

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi/kpi_brochur.php

________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://www.ophconsultant.com

ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

อีเมล์: ophconsultant@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043,091-436-9887

Line ID : ophconsultant

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร ( 3 วัน เน้น Workshop จริง)

1. การกำหนดใบหน้าที่งาน (JD) เพื่อการนำมาใช้พัฒนา

2. การกำหนดรูปแบบ JD & JR Matrix เพื่อนำไปใช้ในงาน HR ,HRD,ระบบประเมินผล

3. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(PIs )ให้เหมาะสม

4. เทคนิคการวิเคราะห์หาผลงาน (Productivity) แต่ละตำแหน่งงาน

5. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดหลัก(KPIs) มาใช้ในการประเมิน

6. เทคนิคการจัดทำ KPIs Dictionary

7. การใช้สูตรประเมินผลกลางปีหรือปลายปี ที่มีประสิทธิภาพ

8. การกำหนดแบบสมรรถนะ Competency Model (CC , MC , FC)

9. การกำหนดระดับประเมินผลสมรรถนะ (Proficiency Level)

10. เทคนิคการเลือกพฤติกรรมสมรรถนะหลัก (Behavioral Indicators)มาใช้ประเมิน

11. การจัดทำคู่มือเก็บสมรรถนะ (Competency Dictionary)

12. การวางแผนและการนำไปใช้ (Action Plan) พัฒนาต่อเนื่อง

13. การจัดทำระบบสารสนเทศและการทบทวนแก้ไข KPIs& Competency

14. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด KPIs & Competency ให้เหมาะสมแต่ละปี

15. Workshop รายบุคคล ตามธุรกิจองค์กร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตัวชี้วัด, ประเมินผล, JD, KPI, Competency, สมรรถนะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด