TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

TOP 12 Courses 2018 หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย” Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity

จำนวนคนดู 98 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
TOP 12 Courses 2018  หลักสูตร “ สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย”  Money mak­ing with Impres­sive Per­son­al­ity
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ

ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะ ทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การประชุม,การเสนอขาย,การทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือกว่าคนอื่น และการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
9.00−10.30

อ.กาญจนา

· กิจกรรมละลายพฤติกรรม

· กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

· ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

· Charm­ing Per­sonal Analysis

 ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

10.30−10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45−12.00

อ.กาญจนา

· ประเภทของบุคลิกภาพ

· แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

· การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

· การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

· Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)

12.00−13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00−14.30

อ.ธนภัทร

· กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”

· ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

· Smart Tips

· จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร

(CRM, CEM, CE ‚ERM)

· การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

14.30−14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45−16.00

อ.ธนภัทร

· Lis­ten­ing & Speak­ing Technique

 รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ

 ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ

 องค์ประกอบของความสำเร็จ

· พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ

· เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)

· กิจกรรม Focus In The Target<Team Work>

Course Out­lined สงวนลิขสิทธิ์ โดย 2 กูรู ห้ามผู้ใดคัดลอก

หรือดัดแปลงเนื้อหา โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

วิทยากร
อาจารย์ กาญจนา คล่องอนันต์

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดูดีอย่างมีเสน่ห์,นักเขียน,ผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่

อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK) ที่ปรึกษาด้านการขายและบริการ

มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ‚การขาย และ พิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ปัจจุบันท่านกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก

พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
3900บาท
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (หลักสูตร 1วัน) Professional HRD Officer
2900บาท
หลักสูตรทีท่านจะเรียนรู้งานด้านพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม อย่างลึกและสามารถนำไปใช้ได้จริง ภายในวันเดียวเท่านั้น!!!
เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม
“การสร้างรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจ” (Co-operation & Development Model)
30000บาท
"Co-operation & Development Model" Thailand 4.0 & Business Disruption เป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้นำองค์กรยุคใหม่ต้องมี และจะต้องนำพาธุรกิจฟันฝ่าไปให้ได้ด้วย แต่ด้วยตัวธุรกิจนั้น ต้องขับเคลื่อนด้วยคนในองค์กร พวกเขาพร้อมหรือยังกับแนวคิดที่ว่านี้ เช่น ทำน้อยได้มา
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
3400บาท
เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่าเทียมกันหมด คือวันละ 24 ชั่วโมง และไม่ว่าเราจะใช้เวลาได้ดีหรือไม่เพียงใดก็ตาม เวลาก็ผ่านเลยไปด้วยความเร็วที่เท่ากันทุกคน และเรามักจะพบกับความจริงที่ว่าเราไม่สามารถทำงานได้ทันตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ เรามักจะพลาดโอกาสที่สำคัญๆ
กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร
3900บาท
องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (DISRUPTIVE TECHNOLOGY) ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจะมีกลยุทธ์การปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์
3900บาท
ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป