สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนคนดู 144 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนระบบเครือข่ายได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เรียนรู้เทคนิคการใช้ไฟล์ PDF และรูปแบบไฟล์มาตรฐานของ PDF

2.เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการสร้างไฟล์ PDF ทั้งการสร้างแบบ Online และ Offline ด้วย Plug-in พิเศษ

3.เรียนรู้การใช้โปรแกรม Acrobat Pro Extended และเทคนิคการประยุกต์ใช้

4.เรียนรู้เทคนิคการปรับแต่งเอกสารบนโปรแกรม Acrobat

5.เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ฟอร์มด้วย Adobe Live Cycle Designer

6.เรียนรู้เทคนิคการแปลงไฟล์ประเภท Post Script ด้วย Acrobat Distiller

7.เรียนรู้การแปลง PDF ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การแปลงเป็น doc, xls, ppt, html เป็นต้น

8.เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการเผยแพร่ข้อมูล

9.เก็บตกปัญหาการใช้งาน และการประยุกต์ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรได้


วิทยากร
อาจารย์สุเทพ โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์

งานกราฟิกในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม, ระบบ, จัดเก็บ, เอกสาร, อีเล็กทรอนิกส์, MS-Excel