เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen for Work Improvement)

รหัสหลักสูตร: 65571

จำนวนคนดู 1314 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
ปัญหาหนึ่งในการพัฒนาองค์กรคือไม่สามารถนำเอาแนวคิดในการปรับปรุงงานของพนักงานนำมาใช้พัฒนาองค์กรได้ เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม หรือองค์กรส่วนใหญ่ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มักมาจากผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน มักได้รับต่อต้านจากพนักงาน หรือไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่กิจกรรม ไคเซ็น เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดแล้วทำ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดในการทำกิจกรรมไคเซ็น คือการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น สามารถนำไปใช้ในทุกส่วนขององค์กร ทั้งงานสำนักงานและงานปฏิบัติการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ปรับทัศนคติด้านการปรับปรุงงาน เพื่อลดต้นทุน เพื่อตนเอง และองค์กร
  • แนวคิดกิจกรรมไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานสู่ความสำเร็จ
  • กิจกรรมข้อเสนอแนะไคเซ็น (Kaizen Suggestion)
  • การค้นหาความสูญเปล่า 7 อย่าง (7 Wastes) ความสูญเปล่า 8 อย่าง (8 Wastes)
  • เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงงาน ด้วย ECRS, 5W1H, Why Why Analisis, Poka-Yoke, Visual Control เป็นต้น
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอแนะไคเซ็น แบบกระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
  • เทคนิคการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น
  • ตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็น
  • เกม / Work Shop รายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม
วิทยากร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมไคเซ็น, อบรม KAIZEN

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด