หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

รหัสหลักสูตร: 65616

จำนวนคนดู 2756 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1.  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนต้องเจอการเปลี่ยนแปลง”
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆและมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลง”
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า”
 5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร
 6.  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความขัดแย้งโดยสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลอย่างยั่งยืน
 7.  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง”

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: Overview

 • ทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลง
 • กรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจกับสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง
Module 2: Change Management Processes

 •  9 ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลง
 •  วิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง
 •  กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง
 •  แหล่งที่มาของความล้มเหลว และข้อควรระวังของการเปลี่ยนแปลง
Module 3: Change Agent Roles and Responsibilities

 •  บทบาท และหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 •  ทักษะและความสามารถในการนำการเปลี่ยนแปลง
Module 4: Managing Change and Conflict Management

 •  วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)และการเกิดความขัดแย้ง
 •  เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management)
 •  กรณีศึกษา และ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับความขัดแย้ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ผู้บริหาร ทุกเพศทุกวัย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการเปลี่ยนแปลง, อบรม (Change Management)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด